Usnesení staršovstva ze dne 13.12.2017

 • Jako obvykle se starší zajímali o pastorační aktivity a dozvěděli se také o třech žadatelích o křest. 
 • Host schůze, sborový kantor, Samuel Mach vyjádřil politování nad tím, že nebyl přizván k řešení problém zakrývání kláves varhan v Třanovského sále, načež starší revokovali své minulé rozhodnutí o pořízení nového, estetičtějšího pláště a svěřili řešení sborovému kantorovi. Starší také přijali návrh na zakoupení přenosného digitálního klavíru s tím, že br. Mach vybere vhodný nástroj. 
 • Starší zvolili členy Dozorčí rady střediska Diakonie v Ostravě:
  • za sbor ČCE Ostrava: Jiří Groll Jiří Friedrich, Libor Janča,
  • za sbor BJB: Daniel Erlich,
  • za odbornou veřejnost: Michaela Sikorová,
  • za zaměstnance střediska: Marcela Choronží,
  • náhradník za sbor ČCE Ostrava: Marek Skotnica.
 • Středisko Diakonie Náruč bude zrušeno asi na rok, klienti budou přemístěni do jiného zařízení.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží:
  • Strašidelné noci se účastnilo 11 dětí + 3 vedoucí
  • Starší mládež se schází v počtu 5-10 a v říjnu byla na víkendovém pobytu.
  • V mladší mládeži se schází tři mládežnice a hledá se cesta jak tuto skupinu rozšířit.
 • U našich sousedů ze SCEAV odchází br. f. Vilém Szlauer do důchodu; farářem zůstává br. Pavel Taska. 
 • Starší schválili, aby korejský sbor mohl použít Třanovského sál v neděli 28.1.
 • Farářský kurz proběhne 22.-26.1. v Praze.
 • Presbyteři se také zabývali, jak vyjít vstříc sluchově postiženým (jeden takový projevil zájem). 
 • Na kostelní věži pravidelně odbíjí jen jeden zvon, protože u druhého byl bouřkou poškozen motorek. Budeme se snažit o opravu, aby zase bylo slyšet oba zvony. 
 • Byl vytvořen harmonogram a seznam pro individuální úklid sborových prostor, který bude vyvěšen na nástěnce a bude se moci do něj dle svých časových možností a po předchozí domluvě předání klíčů zapojit každý. 
 • Byl předložen přehled plnění rozpočtu. Sejde se i skupinka k vytvoření návrhu rozpočtu na r. 2018. Ta přijímá návrhy starších, jako je např. oprava balkónů ve sborovém domě, renovace přední místnosti kanceláře na faře, okapové svody sborového domu, které místo do kanalizace ústí do země, či okapový chodník u kostela. 
 • V plnění rozpočtu na r. 2017 zbylo v plánovaných darech cca 3.000,- Kč, které staršovstvo schválilo přidat ke sbírce na kostel v Gutech. 
 • Stavební skupinka se domluvila, že v případě drobných oprav se v první řadě obrátí na br. Rajduse, aby se zajistilo co nejrychlejší řešení opravy. Pokud br. Rajdus bude časově zaneprázdněn, osloví se firma. Větší věci, které nedozoruje br. Orawski, bude přebírat po domluvě někdo ze stavební skupinky. 
 • Předvánoční odměna pro s. kostelnici a pokladní byla schválena ve výši 2.000,- Kč pro každou z nich. 
 • Na letním táboře pro děti se ze stanu vedoucích ztratily 4000 Kč. Starší schválili, aby sbor pokryl tuto škodu
 • Na listopadové soustředění ostravských zvonků sbor přispěl částkou 1260 – na ubytování a stravu. 
 • Schůze byla zakončena písní „Z tvé ruky Pane můj“