Usnesení staršovstva ze dne 13.10.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • Hledání druhého kazatele: při vytipování dalších kandidátu jsme trochu bezradní.
  • Staršovstvo doporučí synodní radě vydání osvědčení k ordinované službě pro br. T. Novotného

ORGANIZAČNÍ OBLAST

  • Starší se zamýšleli nad zachováním současné praxe – souběh hostovské neděle s rodinnou s kázáním pro děti. Necháno k rozvážení do příští schůze.
  • Návrh, aby se bohoslužby na podzim přesunuly do sálu dříve – muselo by také projednat sborové shromáždění; starší se vyjádřili pro zachování současné praxe z důvodu časového zmatku.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Farní zahrada – je vyčištěná a zplanýrovaná
  • Budeme muset řešit zatékání z náměstí do sklepů v domě č. 4.