Usnesení staršovstva ze dne 13.1.2016

 • Staršovstvu byl předložen návrh povolací listiny pro br. f. Pavla Šindlera připravený sestrou farářkou a br. kurátorem.
 • Staršovstvo schválilo vyslovení důvěry k ordinaci br. Grendzioka.
 • Sestra Jana Grollová seznámila přítomné s aktualitami stran partnerství.
 • Pro sborový výlet byl schválen termín 21.5., který by neměl kolidovat s jinými akcemi.
 • Staršovstvo bylo seznámeno s nejdůležitějšími informacemi z konventu – před schůzí byl rozeslán zápis z konventu.
 • Dále bylo staršovstvo informováno o pozvánce na mimořádný konvent a ustanovení nového seniorátního výboru.
 • Vzhledem k tomu, že Velký pátek se stal státním svátkem, budou v tento den nově jen jedny bohoslužby, ráno v 9:30.
 • Staršovstvo schválilo návrh objednávky na projekt oprav v bytě na Husově
  nám. 4.
 • Dle vyjádření odborníka je statika v kostelu v pořádku a viditelné problémy
  jsou jen s omítkou.
 • Stále se nenašel nájemce pro byt na Husově nám. 6.
 • Staršovstvo bylo informováno o tom, že je možné získat grant na pořízení nových elektronických varhan (do sálu Třanovského) a chce možnost nahrazení harmonia více prozkoumat.
 • Staršovstvo jednomyslně schválilo proplacení ročního poplatku za kurz SCHEA pro br. Samuela Macha.
 • Br. Friedrich oznámil, že z osobních důvodů rezignuje ke dni 9.2. na funkci presbytera.

Staršovstvo sboru děkuje:

 • Organizátorům i účinkujícím tříkrálového koncertu konaném v neděli 3. ledna, také s. Jarmile Grollové za přípravu oběda 
 • Skupině, která připravuje Partnerskou konferenci Ostrava 2016 
 • Všem, kteří přispěli na sbírku na zakoupení basy 
 • Br. Jiřímu Friedrichovi za vykonávání funkce presbytera