Usnesení staršovstva ze dne 12.2.2014

I. PERSONÁLNÍ:

 • Pastorace: Staršovstvo bylo seznámeno s pastorační prací s. f. Jelinek v období od minulé schůze a s návštěvami, které vykonali další presbyteři.
 • Hledání druhého kazatele: V Českém bratru bude otištěn inzerát. Pověřená skupina sestaví nový seznam kandidátů, kteří budou osloveni.
 • Rozloučení s br. f. Wranou: Staršovstvo se usneslo, že k oficiálnímu rozloučení s br. f. Wranou dojde při výročním sborovém shromáždění.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Předání sboru: Staršovstvo bylo informováno, že k předání sboru dojde za účasti seniora v pondělí 24. 3. 2014.
 • Sborové dny: Vzhledem k tomu, že se v kuchyňce při přípravě oběda a pohoštění střídají stále stejní lidé, uneslo se staršovstvo, že se vytvoří tabulka s rozpisem sborových neděl, do níž se budou moci zapsat jak ti, co by přímo vařili, tak i ti, kteří by jen přispěli pomocnou rukou.
 • Seniorátní setkání učitelů nedělních škol proběhne 29.3. v prostorách našeho sboru (hostem bude Iva Pellarová). Zajišťuje se i hlídání dětí.
 • Výroční sborové shromáždění 30.3.2014:
  • Staršovstvo projednalo aktualizovaný seznám členů s hlasovacím právem. V případě, že někdo bude mít pocit, že na seznamu má být, bude to řešeno individuálně.
  • Staršovstvo potvrdilo již dříve schválenou praxi, že salár by měly platit děti do tří let od osamostatnění.
  • Výroční zpráva staršovstva o životě sboru v roce 2013 – staršovstvo se seznámilo s navrhovaným zněním, jak jej připravil br. farář Wrana, a schválilo několik změn.
  • Na příští schůzi bude projednána zpráva o hospodaření sboru a staršovstvo se domluví jak a co případně připravit do prezentace.
 • Schůzka se zástupci SCEAV proběhla 29.1. Byly projednány potřebné opravy, závady na kostele a odklizení starého nábytku. Také se domluvilo oznamování škodních událostí (1. pololetí SCEAV, 2. pololetí ČCE).
 • Noc kostelů 23.5.2014: Sestra Szlauerová by ráda předala organizování někomu jinému. Staršovstvo se dohodlo, že se do organizace zapojíme a sestavíme malý tým, aby se mohly úkoly rozdělit.
 • Ruční zvonky: Jana Grollová prezentovala základní parametry a vize obsažené v jí připraveném projektu (harmonogram s termíny, pravděpodobná možnost grantů…). Jedním z kroků při přípravě je i výjezd člena sboru, který by pak vedl výuku, do sboru v Pittsburghu, kde mají se zvonky velké zkušenosti a kde by nabral základní znalosti. Návrh na vyslání s. Grollové na tuto stáž včetně proplacení letenky a kapesného staršovstvo neschválilo.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Celocírkevní smlouva s dodavatelem energií – Staršovstvo schválilo, že v případě, že by nabídka dle celocírkevní smlouvy přinesla úsporu větší než 5 %, bude změněn dodavatel.
 • Rozpočet na rok 2014: Staršovstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu, jak jej sestavila rozpočtová skupinka. Je ztrátový ve výši 103 507 Kč. Staršovstvo schválilo změnu v rozdělení darů, (rozpočtovaná částka zůstává stejná, 70 000 Kč, příspěvek středisku Diakonie v Ostravě byl zvýšen na 25 000 Kč) a navržený rozpočet na rok 2014 jako celek.
 • Žádost o navrácení kauce: Staršovstvo projednalo žádost nájemce (Moment) o navrácení kauce (otevírají nový obchod v Porubě). Staršovstvo schválilo, že Momentu bude navrácena polovina z kauce.