Usnesení staršovstva ze dne 12.12.2012

Přehled korespondence – staršovstvo bylo informováno o vyhlášení
mimořádné sbírky na syrské uprchlíky. Dobrovolná sbírka do kasičky vzadu podobně jako při postní sbírce, při nejbližších bohoslužbách bude oznámeno.

I. PERSONÁLNÍ:

  • Hledání druhého kazatele – Odpověď br. f. Tkadlečka byla negativní.
  • Rozprava ke změně počtu kazatelů pro ostravský sbor – dva kazatelé nebo jen jeden – Staršovstvo diskutovalo otázku, zda vnést za staršovstvo tuto věc na sborové shromáždění a většinově se vyjádřilo pro. Schválená otázka pro sborové shromáždění: Otevření tématu s návrhem potvrdit hledání druhého kazatele.

II. ORGANIZAČNÍ:

  • Partnerství – Přípravy na konferenci v Hartfordu běží.
  • Rozhovor se zástupci sboru SCEAV – staršovstvo bylo seznámeno se závěry setkání, kterého se za sbor účastnili br. farář a br. kurátor a postupně schválilo několik organizačních drobností, které z něho vyplynuly. Mládež sboru SCEAV byla pozvána ke spoluorganizování bohoslužeb v rámci Ostravského listopadání, či celého Listopadání.
  • Týden modliteb 2013 – koná se v termínu 6. – 13. 1. 2013, jedno setkání se bude konat u nás (v so 12. 1., od 18h)

III. HOSPODÁŘSKÉ:

  • Přehled plnění rozpočtu – staršovstvo bylo v krátkosti seznámeno s průběžným stavem plnění rozpočtu. Výdaje (hlavně investice) jsou nižší než původně plánované (vyjma energií) ovšem i příjmy mírně zaostávají za očekáváním.
  • Výpověď fy Repronis – Nový uchazeč o prostory Žebřík, o.p.s. (předmět činnosti lze najít na www.zebrik-ops.cz) je ochoten přistoupit na šestiměsíční výpovědní lhůtu a nájem 23.000,-. Tento je nižší, než hranice schválená staršovstvem dříve, nicméně i díky zaměření této společnosti na charitativní činnost staršovstvo tyto podmínky schválilo.
  • Dodavatel plynu – staršovstvo jednohlasně schválilo přechod k dodavateli E.ON, jehož cenová nabídka je dle internetové kalkulačky pro sbor nejvýhodnější. Nezbytná administrativa bude provedena v nejbližších dnech, vše potřebné je již připraveno.
  • Dopisy členům sboru neplatícím salár – staršovstvo bylo seznámeno se skutečností, že dotyčným členům sboru byl do vánočního dopisu vložen včetně zpravodaje i přípis na téma saláru sepsaný br. farářem a br. kurátorem.