Usnesení staršovstva ze dne 9.1.2013

I. PERSONÁLNÍ:

 • Hledání druhého kazatele. Výstupy skupinky: 7 jmen farářů, kteří budou postupně oslovováni. Schválen návrh na sborové shromáždění: „Sborové shromáždění potvrzuje, že trvá pověření pro staršovstvo, aby hledalo kandidáty na druhé kazatelské místo v Ostravě.“

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Brainstorming – Využití nevyužitých prostor (půda a sklep):
  • Půda: nápady (ateliér, přespání skupinek) se jeví jako těžko realizovatelné kvůli nutnosti předchozích úprav.
  • Sklep – alespoň část by se dala využít jako skladové prostory; s odborníkem bude prodiskutováno, jaké nutné úpravy by takové použití vyžadovalo.
  • Nabízet cíleně prostor kostela pro kulturní aktivity – uvést např. na webových stránkách včetně informací o kulturních akcích konaných v kostele v minulosti.
 • Sborové dny pro následující období – platí již dříve domluvené termíny a hosté
  • 7.4. – Ladislav Morawetz – církevní hudba
  • 5.5. – Smetanovi – neděle se seniory, téma: Bible Kralická
  • 23.6. – Friedhelm Jacob ze Speyeru
  • 8.9. – o prázdninových akcích
  • 6.10. – Pavel Ruml (vojenský kaplan)
  • 22.12 – vánoční hra; v pátek 20.12. vánoční posezení
 • Návrh zabývat se vstupním rozhovorem před večeří Páně – téma ve sboru již dříve diskutované, nakonec se vstupní dialog ustálil v „kompromisní“ podobě. Kompletní verzi (6-ti větá) bude zahrnovat i nová bohoslužebná kniha. Staršovstvo odhlasovalo, že o této variantě bude po létech znovu diskutovat.
 • Listopadání – mládež SCEAV přijala pozvání k přípravě bohoslužeb a zváží své další zapojení do akce.
 • Středisko Diakonie – personální problémy poslední doby jsou řešeny, br. farář Wrana se v prosinci setkal s ředitelem Rzymanem.
 • Vnější osvětlení kostela – staršovstvo se zabývalo podnětem členky sboru a schválilo, že se v této věci sbor obrátí na magistrát.
 • Výroční sborové shromáždění – staršovstvo schválilo nejzazší možný termín (24.3.), aby bylo možné připravit všechny nezbytné materiály. Březnové staršovstvo se bude konat 13. 3. Dále bude aktualizován seznam členů s hlasovacím právem – bude zohledněno zaplacení saláru alespoň jednou za poslední 3 roky a dar sboru.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Nájemní prostory. O.p.s. Žebřík začala, po zaslání rozhodnutí staršovstva, provádět úpravy nájemních prostor.