Usnesení staršovstva ze dne 12.11.2014

 • Partnerství – sestra Grollová seznámila staršovstvo s průběhem a vyhodnocením návštěvy ze sboru v Purley.
 • Zvonky – pravidelně probíhají zkoušky, zatím se schází ustálená skupinka 11 lidí.
 • Krabice od bot – staršovstvo bylo informováno, že sestra Jitka Vlčinská by ráda ve sboru zřídila sběrné místo pro projekt Krabice od bot, kterou organizuje Diakonie ČCE. V rámci této akce děti darují dětem k vánocům. Staršovstvo s nápadem souhlasilo.
 • Oprava osvětlení v kostele:
  • oltář – jednoduché odstranění porevizních závad navržené elektrikářem (p. Březina) nakonec nebylo možno provést (špatný izolační stav kabeláže) – svícny vyžadují dle jeho vyjádření restaurátorský zásah.
  • lustry – dle vyjádření p. Březiny jsou ve velmi špatném stavu a nutně vyžadují opravu). Byla oslovena brněnská restaurátorská firma s certifikátem a staršovstvo bylo seznámeno s její podrobnou nabídkou oprav všech tří lustrů v celkové ceně 140tis. za velký a 2x95tis za malé lustry (obojí bez DPH). Staršovstvo se usneslo, že pro tuto investici se bude sbor snažit sehnat peníze z grantů.
 • Hromosvody – proběhnou další měření; v případě kostela je současný stav provizoriem a oprava je nutná.
 • Pokračuje úprava farářského bytu na Husově nám. 4.
 • Br. Orawski vede jednání a připravuje podklady k provedení sanace kamenného zdiva kostela.