Usnesení staršovstva ze dne 12.11.2008

Personální záležitosti

  • staršovstvo vyslovilo souhlas pro Hanu Vlčinskou, aby mohla vykonat zkoušku ordinovaného presbytera.
  • od ledna 2009 bude Zpravodaj připravovat nová redakční rada. Děkujeme manželům Machovým za přípravu Zpravodaje v posledním období. Zveme ke spolupráci další ochotné pomocníky.

Organizační záležitosti

  • před několika lety jsme určili pravidla pro rodiče, kteří žádají o křest nemluvňat. Staršovstvo vyjadřuje důvěru faráři při aplikaci těchto pravidel na konkrétní případy
  • na schůzi byl pozván předseda dozorčí rady ostravské Diakonie Marek Skotnica, aby hovořil o situaci v Diakonii, a o tom, jak může sbor středisko podporovat. V první polovině roku 2009 uspořádáme ve sboru Den Diakonie.

Hospodářské záležitosti

  • přes všechno úsilí se nepodařilo letos uskutečnit rekonstrukci dvorku za domem č. 3
  • v předvánočním období budou ve sboru k zakoupení drobné dárky z Fair-Trade