Usnesení staršovstva ze dne 12.10.2011

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

 1. Změna počtu členů staršovstva – br. f. Wrana připomenul starším, že s. f. Jelinek je touto schůzí počínaje členkou staršovstva se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
 2. Instalace s. farářky Ewy Jelinek – po domluvě EJ se seniorem Červenkou se bude konat 20.11. ve 14:00 v kostele.
 3. Seznam členů sboru s hlasovacím právem Bratr farář připomenul starším stávající praxi: platí usnesení, že hlasovací právo má ten člen sboru, který alespoň někdy v uplynulých 3 letech zaplatil salár.
 4. Kaplanská služba br. f. Wrany ve věznici Br. f. Wrana informoval starší o tom, že jej výkonný výbor VDP schválil na místo kaplana.
 5. Hledání nového kazatele – staršovstvo vybralo jména dvou kandidátů k prioritnímu oslovení.
 6. Žádost o přidružené členství – br. Milan Koplík

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 1. Brainstorming (2. část) – starší přemýšleli nad tématem „Jaký by mohl/měl být náš sbor?“
 2. Konference představitelů luterských církví v Evropě – v rámci Světového luterského svazu; květen 2012; v pátek se budou konat slavnostní bohoslužby, v neděli se účastníci konference rozjedou do okolních sborů
 3. Středisko Diakonie Dovolba členů DR střediska Diakonie – staršovstvo zvolilo zbývající tři členy DR (D. Erich, Mgr. M. Choronží – za pracovníky střediska a Mgr. R. Solich – za odbornou veřejnost) Bratr Skotnica podal zprávu o situaci střediska. Očekává se velký propad ve financování služeb.
 4. Návštěvy ve středisku diakonie (zařízení Domovinka) – br. farář informoval starší o této své aktivitě, kterou bude v dvoutýdenních intervalech vykonávat.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

 1. Topení v kostele – zakoupeny 2 zářiče a 2 stojany; plánovaná schůzka se zástupci SCAV proběhne v říjnu
 2. Opakované krádeže okapu – četnost těchto incidentů je v poslední době nebývalá, nutnost domluvit se s firmou na rychlejší realizaci oprav
 3. Financování víkendovek dorostu – s. Grollová informovala staršovstvo o akutním problému s realizací podzimní víkendové akce dorostu; hned několik dětí by se z důvodů finančních zřejmě nemohlo účastnit, a vzhledem k tomu, že náklady jsou již nyní minimalizované, spatřuje jedinou možnost, jak realizovat akci, v proplacení ubytování ze sborového rozpočtu. Staršovstvo návrh schválilo
 4. Kostel – br. Rajdus připomenul problém zvětralého soklu kostela a navrhuje alespoň zakonzervování nejexponovanějšího místa – ze strany od hlavní silnice. Staršovstvo tento problém dlouhodobě registruje, je zařazen do seznamu plánovaných oprav kostela (po schodištích a drenáži), nicméně vzhledem k jeho velké finanční náročnosti jej v tuto chvíli nelze realizovat.
 5. Bydlení kazatelů sboru – staršovstvo souhlasilo s návrhem na provedení technické analýzy stavu bytu 1. faráře, sestavení návrhu investic a oprav s přibližným odhadem nákladů.