Usnesení staršovstva ze dne 11.6.2014

I. PERSONÁLNÍ:

 • Staršovstvo bylo seznámeno s pastorační prací s. f. Jelinek v období od 

  minulé schůze a s návštěvami, které vykonali další presbyteři.

 • Br. Kimmel oznámil svou rezignací na členství ve staršovstvu a s důvody, jež ho k tomuto kroku vedly. Za jeho mnohaletou službu mu staršovstvo děkuje. 
 • Br. kurátor se sešel s kandidátem na 2. kazatele; pokračuje oslovování dalších kandidátů.
 • Staršovstvo schválilo doplnění náplně práce s. pokladní a s. kostelnice.
 • Staršovstvo vzalo na vědomí informace ohledně principu uvádění osobních údajů, která byla uvedena v Českém bratru a z ní vyplývající potřebu souhlasu každého, jehož údaje by byly ve Zpravodaji uváděny. Z tohoto důvodu nebudou nadále v rubrice narozenin uváděny osobní údaje jubilantů. Co se týká nástěnky, bude ponecháno stávající řešení – není veřejným periodikem.

 II. ORGANIZAČNÍ:

 • Na Noc kostelů přišlo přes 700 lidí a celkově se akce zdařila. I letos ji organizovala především s. Szlauerová, příští rok však budeme

  organizaci zajišťovat my.

 • Sborový výlet – 16 účastníků, příští rok si slibujeme lepší koordinaci 

  s korejským sborem.

 • Partnerství – přípravná skupinka se sešla a připravila téma partnerské 

  konference – ze tří 3 témat, jež měla dva hlasy, vzniklo téma

  s oficiálním název Ecclesia semper reformanda – minulost, přítomnost 

  a budoucnost toho, co znamená církevní společenství.

 • Výjezdní zasedání staršovstva – staršovstvo schválilo návrh 

  uspořádat zkraje podzimu výjezdní zasedání staršovstva.

 • Informace o práci s dětmi a mládeží – sestra farářka seznámila 

  staršovstvo s aktuálním děním ve skupinkách dětí a mládeže.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Volné sborové prostředky byly převedeny na termínované vklady 

  u Fio banky.

 • Oprava balkonu a vstupní fasády fary čeká na vyjádření vlastníků 

  sousedních nemovitostí.

 • Farářský byt – s. Vlčinská jedná s firmami, které dodají projekty 

  a provedou rekonstrukci topení a elektroinstalace.

 • Staršovstvo schválilo, že větší klempířské opravy (nad 10000 Kč) se 

  budou konzultovat s br. Rajdusem.