Usnesení staršovstva ze dne 11.5.2016

 • Staršovstvu se přišli představit katechumenka Anna Sabóová a konfirmand Martin Beránek. Všichni včetně starších pak odpovídali na připravené konfirmační otázky.
 • Sestra farářka seznámila staršovstvo s probíhajícími předkřestními a předmanželskými přípravami.
 • Synodní rada vydala souhlas s volbou faráře Pavla Šindlera. Volební sborové shromáždění bylo naplánováno na 5.6 s tím, že bohoslužby budou v Třanovského sále.
 • Uchazeči o službu výpomocných kazatelů se připravují na zkoušky: Josef Grendziok v září, Michael Waloschek 15.6.
 • Letošní noc kostelů organizuje SCEAV, dobrovolníci z našeho sboru se mohou hlásit Josefu Grendziokovi.
 • Během prázdnin se nebudou konat večerní bohoslužby.
 • Stále probíhají přípravy na Partnerskou konferenci; dobrovolníci nechť se hlásí s. Grollovým.
 • Středisko Diakonie chystá přestavbu v objektu na Syllabově ulici; pro tuto přestavbu se hledá stavební dozor.
 • Oprava menších dvou lustrů nad balkóny byla dokončena. Stála 237 000 Kč.
 • Paní restaurátorka prohlédla jeden svícen z oltáře, aby mohla vyčíslit cenu opravy elektroinstalace. Ukázalo, že svícny mají stříbrnou barvu, pouze ve vrchní části je mosazný pruh s ornamenty a věnováním. Staršovstvo schválilo, aby i ostatní svícny byly takto zrenovovány. Oprava všech šesti vyjde na 19 600 Kč.
 • Vybudování okapového chodníku se odkládá navzdory tomu, že jsme získali veškeré souhlasy. Cena se však vyšplhala na 170 000 Kč a na tuto akci nemůžeme žádat dotaci na obnovu a zachování kulturní památky. V  žádosti o grant máme vnitřní a vnější opravy kostela (stříška, prasklá omítka…) a tyto menší opravy budeme realizovat, i když se o její přidělení rozhodne až na podzim.
 • Před uzávěrkou jsme obdrželi stavební povolení na rekonstrukci bytu na HN4.