Usnesení staršovstva ze dne 11.5.2011

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • staršovstvo se zabývalo přípravou dokumentů k volbě E. Jelinek – povolací listinou ad.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

  • starší věnovali 30 minut brainstormingu na téma: Jaký je náš sbor? – viz níže
  • rozhovor staršovstva se třemi konfirmandkami plánován na červnovou schůzi
  • návrh na zavedení praxe vyplývající z listu Jakubova 5,14. Staršovstvo se shodlo, že jde především o to, aby byli starší hotovi, pokud budou moci, kdykoli přijet za nemocným a sdílet se s ním především v modlitbách. K části druhé (potírání olejem) připraví br. farář do příští schůze krátký teologický rozbor. Určitý problém je v tom, že rodiny málo informují o svých nemocných členech.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • topení v kostele – rozhodnuto zakoupit dva infrazářiče, nejpozději do září, tak aby je bylo možné v nadcházejícím podzimním období vyzkoušet
  • přístup na farní zahradu z kuchyňky – ze strany SCEAV vstřícnost, ochota umožnit přístup přes jejich část pozemku; vzhledem k nejasným cenovým nákladům bylo prozatím rozhodnuto o sestavení cenové kalkulace