Usnesení staršovstva ze dne 11.4.2012

I. PERSONÁLNÍ:

 • Hledání nového kazatele – dva oslovení poslali negativní odpovědi, s třetím budeme pokračovat v rozhovorech
 • Kurz pro přípravu ordinovaných presbyterů – staršovstvo vydalo doporučení pro Marka Dvořáka

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Reflexe výročního sborového shromáždění
 • Majetkové inventury – zjistíme, jaká jsou pravidla pro inventarizace, s tím, že poté by došlo k samotné inventarizaci resp. soupisu majetku
 • Běžný účet je s velkým množstvím neúročených finančních prostředků. Staršovstvo je hodlá uložit na spořící účet.
 • Schválen návrh na změnu uspořádání stolů v sále při posezení při bohoslužbách. Stůl s kávou zanechat na stávajícím místě, ostatní stoly rozestavit jako při besedách. Časem bude vyhodnoceno.
 • Sborové neděle pro další měsíce:
  13.5. – hosté ze Světového luterského svazu (6 lidí) budou pozváni, k neformálnímu povídání o sobě, své situaci atp. Součástí bude oběd i se členy sboru. Odpoledne možnost procházky městem.
  10.6. – Pavel Smetana, program bude upřesněn později.
 • Noc kostelů (1.6.) – se SCEAV se domluví další postup a zapojení našeho sboru
 • Žádost o pomoc při shánění personální výpomoci pro letní tábor – zdravotník

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Reflexe postní sbírky – v podstatě navíc, bez zásadního dopadu na běžné sbírky, příští rok budeme v případě zájmu organizátorů opět připraveni uskutečnit