Listopadové ZOOM staršovstvo (11.11.2020)

  • Starší se opět sešli na telekonferenci a po biblickém úvodu a schválení zápisu prošli úkoly z minula.
  • Pastorace probíhá v rámci omezených možností, často jen telefonicky. Pavla Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy, které se setkaly s velkým ohlasem a seniory velmi povzbudily.
  • Starší se shodli, že pokud bychom mohli mít o vánocích bohoslužby, tak bychom využili prostor kostela, už jenom z hygienických důvodů. Pokud by byl stále omezen počet, tak bychom bohoslužby konali v tomto omezeném počtu a zároveň je vysílali přes internet. Starší se také začali zamýšlet nad tím, zda a jak v on-line vysílání pokračovat, až omezení pominou.
  • Začala příprava rozpočtu na rok 2021: starší pověřili rozpočtovou skupinku a začali shromažďovat návrhy položek, které by měly být v rozpočtu.