Usnesení staršovstva ze dne 11.11.2015

  • Staršovstvo bylo seznámeno s pastoračními aktivitami s. farářky a s návštěvami, které vykonali presbyteři pravidelně navštěvující několik členů sboru. 
  • Zpráva o večerních bohoslužbách ukázala, že jakkoliv účast nebyla velká, pro mnohé to byla jediná možnost, jak se onu neděli na bohoslužby dostat. 
  • Staršovstvo se zabývalo změnami ve společenství vlastníků bytů na Husově nám. 6 a schválilo pronájem klubovny pro dalších schůzi. 
  • Z přehledu plnění rozpočtu vyplývá, že příjmy ze saláru jsou nedosáhly plánované výše, což se však na konci roku může změnit. 
  • Oprava hlavního lustru začala ihned poté, co jsme obdrželi dotaci, ale je pravděpodobné, že se ji nepodaří dokončit do konce roku. Proto budeme jednat s magistrátem o prodloužení termínu. 
  • Staršovstvo se také zabývalo návrhem oprav, který sestavil br. Orawski. Jako priority pro další rok si z navrženého seznamu stavebních úprav stanovilo dokončení oprav lustrů (se svíčkami na oltáři), realizaci odvodňovacího kanálku kolem kostela, opravu stříšky nad vchodem a opravu oken na půdě (HN4). 
  • Vzhledem k potřebě sestavit rozpočet na další rok se před další schůzí staršovstva sejde rozpočtová skupinka. Pracovat bude ve stejném složení jako loni – s. Vlčinská, Drozdová a Grollová a br. Friedrich a Skotnica.