Usnesení staršovstva ze dne 11.10.2017

  • Starší schválili finanční podporu studentům církevních kurzů (vzdělávání laiků, varhanní kurz).
  • Jako delegáti sboru pojedou na konvent Hanka Vlčinská, Jana Grollová, Ewa Jelinek, M. Waloschek a Pavel Šindler. Náhradníky jsou J. Drozdová a M. Skotnica.
  • Starší projednali podklady pro jednání konventu včetně synodní radou navrhovaných změn církevního zřízení.
  • Také proběhla diskuse k postavení farářů a farářek v naší církvi.
  • Dozorčí rada Diakonie se sešla 2.10.2017. Potřebná povolení pro zahájení přestavby na Syllabové ulici jsou vyřízena, na jaře se může začít s přestavbou. Diakonii byly přiznány dotace, které šly na zvýšení platu zaměstnanců, byly však přiznány do konce kalendářního roku. Stále nejisté je fungování střediska Náruč. Ředitel p. Říman má pro vážné onemocnění dlouhodobou nemocenskou.
  • Dozorčí rada střediska má konec funkčního období v prosinci 2017. Pro další období byli navrženi br. J. Groll, J. Friedrich, L. Janča. Jako náhradník byl navržen br. M. Skotnica. 
  • Opravy vikýřových oken na půdě kostela, přes které zatékalo do kostela
    organizačně řeší SCEAV.