Červnové staršovstvo (10.6.2020)

  • Schůzi zahájila 118. žalmem sestra farářka. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů starší přikročili k hospodářským záležitostem.
  • Během dešťů se projevily závady na okapech sborového domu. Také zdivo pod okapy opadává. Přivolaný horolezec zjistil, že ve zděné římse pod okapy jsou praskliny a hrozí, že by zdivo mohlo začít opadávat na chodník směrem na Husovo nám. Oslovíme firmy, které by mohly opravy realizovat.
  • Komín na faře je také v rozkladu a potřeboval by opravu.
  • V klubovně pod farou bylo odstraněna omítka z mokré zdi a zeď byla ošetřena první sanační vrstvou. O prázdninách nebude klubovna v provozu a během nich bude pod okno zhotovena nová lavice s průduchy.
  • I presbyterna je v nepoužitelném stavu. S renovací „od podlahy“ se počítá až příští rok, ale starší se rozhodli nechat opravit alespoň omítku, aby se dala používat.
  • Starší neschválili návrh na navýšení částky určené na zhotovení kalicha, aby mohl být ze stříbrného plechu (ale po schůzi se jedna rodina ze sboru rozhodla poskytnout dar, který cenový rozdíl vyrovná).
  • Sestra farářka informovala o pastoračních návštěvách.
  • Sestra farářka Ewa Jelinek a bratr farář Pavel Šindler chtějí kandidovat na další období. Starší se budou zabývat přípravami volby na příští schůzi a ve sboru proběhne diskuse, kde faráři přednesou svou představu práce ve sboru.
  • Schůze byla zakončena zpěvem písně.