Usnesení staršovstva ze dne 10.6.2015

 • Staršovstvo bylo seznámeno s pastoračními aktivitami s. farářky a o návštěvách, které vykonali ostatní presbyteři pravidelně navštěvující několik členů sboru. 
 • Daniel Mach informoval o návštěvě u br. f. Šindlera a jeho zájmu přijet na podzim a ucházet se o místo faráře. 
 • Minulá schůzka ostravské ekumeny proběhla u adventistů; sestra farářka je pozvala k účasti na husovské slavnosti, kterouspolupořádáme, a také na sborovém táboře.
 • Staršovstvo bylo informováno o práci s dětmi a přípravách partnerské konference.
 • Staršovstvo opět diskutovalo problematiku úcty při bohoslužbách.
 • Po podepsání všech smluv a předání staveniště probíhají práce na
  sanaci soklu kostela.
 • Pokračují přípravy na vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci
  kostelních lustrů.
 • Doporučená oprava pianina v presbyterně se znovu projedná
  s rozpočtem na rok 2016.
 • Bude osloven projektant rekonstrukce farního bytu na HN4.