Usnesení staršovstva ze dne 10.2.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Hledání druhého kazatele: další oslovení kandidáti odmítli; byli osloveni i vikáři na vikářském kurzu, ale obecně nemají o severní Moravu zájem, přesto jim budou zaslány zvací dopisy
 • Od září pravděpodobně nastoupí v našem sboru vikariát s. Eva Jelinek ze Zelowa
 • Rozvinula se diskuse o využití hostů ke službě slova – starší se vyjádřili, že pestrost kazatelů není na škodu.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • Příprava výročního sborového shromáždění :
  • termín byl schválen na 28.3.2010
  • seznam hlasovacích členů bude vyvěšen na nástěnku
  • zde bude k nahlédnutí také rozpočet na rok 2010, který pak bude shromáždění schvalovat v rámci zprávy o hospodaření sboru
 • Organizace prvních nedělí v měsíci, které jsou rodinné – pokud na tuto neděli připadne host, bude požádán o rodinné bohoslužby, nebo přípravu bohoslužeb s ohledem na děti, pokud bude ochoten
 • Staršovstvo potvrdilo dosavadní praxi, že o velkých svátcích a prázdninách není Nedělní škola
 • Na konci července se ve Speyeru koná partnerská konference, na kterou se z našeho sboru zatím přihlásilo 14 dospělých a 4 děti. Starší schválili, aby na tuto konferenci byl vyslán br. f. Wrana jako na služební cestu. Dále byla schválena částka k zakoupení daru pro hostitelský sbor.
 • V sobotu 29. 5. 2010 se uskuteční sborový zájezd do Úsova, Mohelnice a Olomouce se zaměřením na muzejnictví. Předpokládaná cena je 250,- na dospělého a 100,- na dítě.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • Starší schválili připravený rozpočet na rok 2010
 • Oprava ozvučení sálu – odborník se pokusí odstranit praskání bezdrátových mikrofonů v sále. Vyzkouší i variantu drátovou a pokud se tato osvědčí, zůstaneme u této varianty.
 • Plán kroků pro výměnu oken v domě č. 3: vyžádali jsme si cenové nabídky několika firem
 • Podali jsme žádost na hejtmanství o příspěvek na opravu schodiště a drenáže kolem kostela. Taktéž žádost na městský obvod o dar na stejný účel.