Usnesení staršovstva ze dne 10.12.2014

 • Farářský kurz (26. – 30. 1. 2015) – staršovstvo bylo informováno o chystané služební cestě sestry farářky. Zástup bude zajištěn. 
 • Informace o práci s dětmi a mládeží – sestra farářka seznámila staršovstvo s tím, jak probíhají setkávání jednotlivých skupinek. 
 • Vstupní dialog – dle dřívějšího rozhodnutí staršovstva v této věci byla provedena reflexe stávající praxe (od 15. 5. 2013 za 18 měsíců). Dialog již byl sborem v zásadě přijat, není negativní odezva, a také proto staršovstvo schválilo zachování stávající praxe. 
 • Zvonky – sbor podal dvě žádosti o grant. U obou grantů lze očekávat výsledek řízení v březnu.
 • Středisko Diakonie – br. Friedrich informoval o dění ve Středisku: 
  • br. f. Kopecký je novým patronem Střediska a zúčastnil se poslední schůze dozorčí rady Střediska (DRS) 
  • na připravovaný jarmark (11. 12.) a vánoční posezení zaměstnanců (12. 12.) byla pozvána i sestra farářka. 
  • Slušná obsazenost služeb a výše přiznaných dotací měly vliv na příznivý ekonomickou situaci střediska (budou rozděleny také odměny zaměstnancům) 
  • cílem pro letošní rok je vyrovnaný rozpočet nikoli zdaněný zisk, proto byly na poslední chvíli provedeny některé práce a pořízeny věci do zásoby. 
  • DRS si od vedení Střediska vyžádala tipy pro případné zapojení dobrovolníků a obdržela informace o třech oblastech, v nichž by taková pomoc byla možná – bude dáno do ohlášek. 
  • DRS se zabývala hodnocením výsledků dosavadní služby ve středisku předloženou br. f. Wranou. Jeho další působení ve středisku podporuje. 
 • Posouzení stavu majetku – br. Friedrich informoval presbytery, že stavební výbor staršovstva provedl požadované posouzení stavu majetku a že byly odeslány vyplněné dotazníky k jednotlivým nemovitostem. Staršovstvo bylo seznámeno s podstatnými body tohoto dotazníku a několika drobnými nedostatky (závadami), které byly zjištěny.