Usnesení staršovstva ze dne 10.12.2013

I. PERSONÁLNÍ:

 • Hledání druhého kazatele
  Další kandidát naší nabídku odmítl. Dle dříve schváleného plánu bude nyní osloven ještě jeden. Staršovstvo schválilo nové uveřejnění inzerátu.
 • Dovolená br. faráře Wrany 
  Br. farář Wrana informoval staršovstvo o chystané dovolené (únor a březen 2014) a otevřel otázku nutnosti své přítomnosti na výročním sborovém shromáždění. Staršovstvo se usneslo, že by br. f. měl být na výročním sborovém shromáždění přítomen, a že přednese jen výroční zprávu o životě ve sboru. Předsedajícím bude br. kurátor.
 • Příspěvek účastníkům varhanického kurzu
  Staršovstvo projednalo dopis br. Moravetze ohledně příspěvku účastníkům jeho kurzů. Vzhledem k tomu, že staršovstvo považuje účast br. Samuela Macha pro budoucí život a činnost sboru jako důležité, schválilo, že mu bude navrženo proplacení kurzovného jak varhanického, tak i sbormistrovského kurzu. Staršovstvo vyjádřilo podporu i případné účasti br. Michaela Skotnici na některém z kurzů.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Informace o práci s dětmi
  Sestra f. Jelinek seznámila presbytery s tím, jak probíhá práce s dětmi ve sboru.

  • NŠ je od října sloučena v jednu skupinku.
  • Dorost se nadále schází ve dvou skupinkách, skupinka učitelů byla rozšířena o br. Grendzioka.
  • Pravidelně se koná IT kroužek (vede br. Grendziok).
  • Konfirmační cvičení – přesun na čtvrteční odpoledne měl pozitivní vliv na docházku.
  • Mladší mládež se také schází ve čtvrtky a tento termín, původně plánovaný jako dočasný, jim vyhovuje i do budoucna.
  • Víkendovka konfirmandů plánovaná na přelom listopadu a prosince byla zrušena z důvodu málo přihlášených (jen 2). Vzhledem k tomu, že to byla další zrušená víkendová akce, přemýšlí se, co dál.
  • Vánoční hra – letos 23 herců (i s účastí dospělých).
  • Mateřský klub – začátek těchto schůzek by byl někdy před karnevalem.
 • Vizitace seniorátního výboru 17.11.
  • Staršovstvo bylo informováno o spokojenosti s vizitací a o tom, že jsme byli pochváleni.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Oprava dveří Husovo náměstí 4
  Již dokončeno včetně připomínkovaných drobností.
 • Úprava prostor sborové kanceláře
  Místnost č. II byla vymalována. Staršovstvo jednohlasně schválilo investici na pořízení nábytku (police, knihovna, dvě křesla, záclony, koberec) ještě z letošního rozpočtu.