Usnesení staršovstva ze dne 18.11.2009

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Hledání druhého kazatele: další dva telefonicky oslovení odmítli; dalším potenciálním kazatelům bude poslán dopis, který bude předběžným „pozváním se“ delegace starších k osobní návštěvě.
 • H. Vlčinská úspěšně složila teoretickou část zkoušky na ordinovanou presbyterku.
 • Informace o složení nově zvoleného seniorátního výboru: L. Červenka, J. Rumlová, J. Lukáš, J. Tomášek, J. Marek, Z. Formánková. Br. f. Wrana na náměstka seniora už nekandidoval .

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Sborové neděle:
  • 6. prosince – promítání filmu
  • 3. ledna – koncert dětí (?)
  • 7. února – J. Groll o místostarostování
  • 7. března – T. Novotný o židovských Velikonocích
  • 4. dubna – Velikonoční neděle
 • Byl přijat návrh SCEAV na zpracování materiálu z poválečné historie kostela historikem br. J. Szymeczkem.
 • Byl schválen návrh na vynechání letošních bohoslužeb na 2. svátek vánoční – 26. prosince.
 • Vánoční hra bude předvedena v řádném bohoslužebné čase 1x dne 20.12.2009. Hru nacvičuje s dětmi s. Grollová a A. Wrana, scénář připravil br. Šimečka.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Oprava a doplnění ozvučení kostela – nabídka ze strany SCEAV – kdy pro ně je především důležité doplnění počtu mikrofonů, kdežto pro nás odstranění rušení přenosného mikrofonu a lepší citlivost mikrofonu u řečnického pultu. Návštěva technika je plánována na 30.11.2009.
 • Opravy kostela – na magistrát byla dána žádost o dotace.