Usnesení staršovstva ze dne 10.12.2008

Přehled korespondence

 • nabídka různých akcí, kursů a stipendií v zahraničí – bude vyvěšena na nástěnku
 • informace o Fondu J. Tajovského pro podporu pěstounských rodin (nástěnka)
 • informace Diakonie ČCE k projektu „Buď sousedem“ (nástěnka)

Personální záležitosti

 • projednávání a schválení nové povolávací listiny a souvisejících dokumentů pro opakovanou volbu br. f. A. Wrany
 • 11. ledna 2009 naplánována beseda br. f. Wrany se sborem o budoucnosti sboru a o představách sborové práce
 • Pravidla evidence členů: dle nových pravidel evidence členů schválených synodem bychom měli do evidence členů doplnit všechny, kdo byli ve sboru pokřtěni, a  všechny evidované pak rozřadit na členy stávající, nezvěstné a bývalé. Starší se dohodli, že jako členy sboru budeme evidovat ty, které máme v současné kartotéce, nebudeme tam dopisovat „mrtvé duše“.

Organizační záležitosti

 • rozdělení staršovstva do komisí – chceme zkusit rozdělit starší do 3 skupin, do komise personální, organizační a hospodářské
 • přípravou sestavování Zpravodaje se bude zabývat br. Waloschek ve spolupráci s br. f. Wranou.
 • dostali jsme pozvání do partnerského sboru do Speyeru ve dnech 23.4. – 26.4.2009 u příležitosti výročí znovuotevření zrekonstruovaného kostela.

Hospodářské záležitosti

 • mikrofony do sálu a sluchátka už jsou dořešeny
 • také police na tiskopisy, jen prozatím v nevhodné výšce