Týden ve sboru, jak ho vidím já

Neděle
je podle tradičního křesťanského prvním dnem týdne. Ráno ve sboru začíná modlitbou v kanceláři v 8:15. Bylo by to pěkné, kdyby se nás scházelo více, a já to beru jako duchovní podporu před bohoslužbami, když se k modlitbám sejdeme, ale v poslední době jsme zde jen dva či tři.
Bohoslužby začínají od 8:30. Letos nás čeká změna: od 3. neděle v listopadu se budeme v zimním čase scházet od 9:30. Co to udělá? Bude nás po bohoslužbách méně zůstávat na čaj a kafe? Spíš bych si přál, abychom si zvykali, že můžeme o trochu posunout nedělní oběd.
V neděli odpoledne se někdy scházíme ještě jednou. Když se nám podaří sehnat někoho, aby uvařil ve sboru jednoduchý oběd, začíná odpolední setkání od 14:00, jinak od 15:00, abychom stihli poobědvat doma. Těchto odpoledních akcí, většinou přednášek, by mohlo být i více, pokud pozveme zajímavé hosty, a to může udělat leckdo z nás.
Třetí neděli v každém měsíci se od 17:00 koná Kostel pro všechny – vystupují zde různí pozvaní muzikanti a já mám krátkou biblickou promluvu. Snažím se, aby to byla příležitost pozvat a oslovit i ty, kdo by jinak na bohoslužby nepřišli.

Pondělí
se já snažím mít volné, ale ne vždy se to podaří. Jednou za měsíc míváme my kazatelé pastorálky, to znamená společné setkání.
Skoro každé pondělí ráno míváme v kanceláři poradu se sestrami kurátorkou, pokladní a kostelnicí.

Úterý
Jednou za 14 dní se v kanceláři vaří kafe a čaj, na stole jsou sladkosti, prostě Kavárnička, od 9:00 do 11:00 hodin. Na začátek máme krátký biblický program, pak si povídáme, řeč se málokdy zastaví. Ti, kdo chodí – v poslední době je to skupina většinou 6 až 10 lidí, povětšinou sester – chodí rádi, a myslím, že byste mohli přijít a že byste ocenili milou atmosféru i vy mnozí další.
Po poledni chodím do vazební věznice. A chodím rád, protože si mohu být jistý, že pokud už někdo napsal žádanku, že chce mluvit s farářem, má o rozhovor zájem.
V podvečer mezi 18:00 a 19:00 jsem ještě stále neupustil od pořádání Meditací pro všední den, byť teď před létem jsme se scházeli ve sklepě pod farou v počtu pouhých dvou. O co tady jde? O nic více než o poklidné a soustředěné osobní čtení oddílu z Bible, o modlitbu nad ním, a pak o následný rozhovor mezi účastníky. Když si na takové čtení uděláte čas, přináší to duchovní užitek, téměř zaručeně.
A pak se ještě od 19:00 v kanceláři schází skupinka starší či vysokoškolské mládeže – loni nás bývalo čtyři až osm, a taky by nás mohlo být více, kdyby si více mladých dovedlo udělat čas. Program bývá po obvyklém evangelickém způsobu postaven především na diskusi nad biblickým textem a na přátelení se.

Středa 
bývá den někdy hodně dlouhý. V 15:00 začíná ve sklepě dorost. Je to naše verze vyučování náboženství pro děti školního věku. Termín uprostřed týdne se celkem zaběhl, a rodiče si navykli počítat s tímto odpolednem v programu školního týdne svých dětí – který bývá u ostravských dětí často docela zahuštěný. Na dorostu děti slyší výklad, tento rok to bude bývat výklad biblický, a po zbytek času hrají hry.
V 17:00 hodin v presbyterně začíná tradiční biblická hodina. Tradiční píšu proto, že v evangelických církvích tvoří druhý nejdůležitější pilíř života ve sboru. Souhlasím s účastníky, kteří říkají, že naše biblické jsou dobré, oceňuji především to, že velkou část hodiny nad texty přemýšlíme společně v rozhovoru.
O středečním podvečeru (od 18:15, zpravidla druhou středu v měsíci) se pak v presbyterně schází ještě staršovstvo. Věcí k projednávání má zpravidla hodně, a tak schůze často bývá do pozdního večera.

Čtvrtek
Dopoledne jsem celkem pravidelně na službě ve sborové kanceláři, mezi 9. a 12. hodinou. Bývám tam i jindy, ale čtvrteční dopoledne se snažím rezervovat pro domluvené schůzky. Čtvrteční odpoledne a večer vnímám ve svém týdenním programu jako nejvhodnější čas pro pastorační návštěvy.

Pátek
Od září začne nový běh konfirmačního cvičení, v kanceláři od 16 hodin.
Na cvičení pak plynule časově navazuje od 17:00 setkání mladší mládeže, jen o patro níž, ve sklepě pod farou. A jednou za měsíc, zpravidla třetí pátek, se pak ještě scházíme od 19:00 se střední generací, nejčastěji ve farním bytě.

Sobota 
nemá žádný pravidelný program. Někdy je nějaké celocírkevní či seniorátní setkání, někdy se koná něco ve sboru, někdy máme hosty, kteří přijeli na neděli, někdy mám volno.

Aleš Wrana