Timeline

1229

první zmínka o vsi Ostrawa v listině papeže Řehoře IX (dnešní (Slezská Ostrava)

1267

První zmínka o městečku (Moravská) Ostrava v závěti olomouckého biskupa Bruna

1444

1444

Husité v Ostravě

1556

První kostel evangelicko-augsburského vyznání na Slezské Ostravě

1781

Vydání tolerančního patentu, v Ostravě se za evangelíka nepřihlásil nikdo.

1838

První zmínka od tolerančního patentu o evangelících v Ostravě

1855

V Ostravě je už 200 evangelíků.

1857

První evangelický hřbitov

1862

1862

První kostel (na pozemku hřbitova)

1863

V Ostravě je už 500 evangelíků.

1875

V Ostravě je už 1500 evangelíků.

1875

Ostrava byla prohlášena samostatným sborem

1901

1901

Stavba fary

1905-1907

1905-1907

Stavba kostela

1918

Reorganizace evangelických církví. Vznik Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické augsburského vyznání