Timeline

První zmínka o evangelících v Ostravě

1838

První hřbitov

1857

První kostel

První kostel

1862

Stavba fary

Stavba fary

1901

Stavba kostela

Stavba kostela

1905-1907