Témata konference partnerských sborů Ostrava 2016

partnershipJaké téma bude mít připravované setkání partnerských sborů v Ostravě 2016 můžete v této chvíli opět ovlivnit i vy! Níže jsou vypsány podněty, které vzešly z vyhlášené burzy nápadů. V průběhu zimních měsíců se na e-mail či do připravené krabičky sešlo celkem
devět podnětů, k nimž se nyní můžete opět vyjádřit, zda vás oslovují či nikoliv. A třeba vás inspirují k úplně jinému, dalšímu námětu.

Hlasujte zde: https://www.surveymonkey.com/s/WX6SF55

SEZNAM ZASLANÝCH TÉMAT:

 1. „Semper reformanda“ – stále se reformující. Tématem konference by mohlo být Semper reformanda (což je staré protestantské heslo a latinsky znamená: Stále se reformující; totiž ve smyslu, že reformace nebyla jednorázový proces, nýbrž že se církev musí přetvářet stále.) Mohl by to být podnět pro poznání historie jednotlivých našich církví a sborů. Všechny jsou sice protestantské, ale jak jsem postupně zjišťoval, jejich historie vzniku je dost rozdílná. A taky by to vedlo k tázání o současnosti: co našimi církvemi, sbory hýbe. Jaké změny se staly v posledních desetiletích, letech? Tohle téma by (ovšem) vyžadovalo, aby nám hostující sbory vypracovaly (a pak asi i přednesly) materiály o sobě.
 2. „Společnou cestou, aneb každý něco umíme, když se trochu snažíme“. Ohledně nápadu na téma konference: „Společnou cestou, aneb každý něco umíme, když se trochu snažíme“ (nebo něco takového:)) Téma povolání a služba druhým (základem by mohl být 1. list Korintským 12. kapitola….) Na toto téma se dá dle mého názoru připravit řada doprovodných programů, workshopů a aktivit, včetně prohlídek města, organizací a okolí. Také by se dalo na to napasovat:-) i povolání kazatele a tím všem připomenout i výročí Husa 🙂
 3. Jak číst Bibli. …popřípadě nějakou její část (např. Starý zákon, Evangelia, Žalmy). Základy biblické exegeze a hermeneutiky, které by měly povzbudit k jejímu pravidelnému čtení-naslouchání: Jak promlouvá tady a teď, ve 21. století v Ostravě? Ve sboru máme pár biblistů a v církvi mnoho dalších. Myslím, že naše zbožnost má daleko k „biblářství“ a že bychom mohli Knihu trochu oprášit.
 4. Církev pro 21. století. Co říká o církvi Písmo, v jaké podobě jsme ji zdědili a co můžeme dělat, aby ještě na konci století byla a „neztratila slanost“. Když vidím opuštěné kostely a modlitebny, říkám si, co my předáme dál. Samozřejmě, „brány pekel ji nepřemohou“.
 5. Ježíš. Elementární téma: Dílo spásy, jeho reflexe v naší bohoslužbě a každodenním životě. Ježíš a společnost, Ježíš ve společnosti ateistů, humanistů, něcistů, uprostřed jiných náboženství.
 6. Proč jsem i ještě dnes reformovaný evangelík (v kontextu výročí reformace). Co máme dnes společného s Husem a Lutherem? Sbližování a prolínání římskokatolické a reformované církevní tradice.
 7. Motto: Spravedliví na věky jsou živi (Mdr 5,15). Každý den by se mohl označovat podle převažující aktivity – návrh tematických dnů:
  1. DEN KŘESŤANSKÉ VZÁJEMNOSTI – konání vlastní partnerské konference
  2. DEN HUDBY – jako prostředku, jímž k nám promlouvá Bůh
  3. DEN SLEZSKA – jako místo častých střetů zájmů
  4. DEN SLOVENSKA – země, se kterou jsme žili bratrsky ve společném státě
  5. DEN RODINY a/nebo NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
  6. DEN LIDOVÝCH TRADIC
  7. DEN MĚSTA – Ostrava – město – čím se může chlubit (??)
 8. Historie naší víry od počátku křesťanství až po větve reformace v jednotlivých zemích. Co máme společného a v čem se lišíme. 
 9. Já a dům můj sloužiti budeme Hospodinu (Joz 24,15). Anotace: V následujících letech si budeme prostřednictvím jednotlivých výročí připomínat významné události husitství a světové reformace. Amedeo Molnár, český teolog, nazval ono historické období „na rozhraní věků“, ale hledání cesty k Písmu jako živoucí Pravdě je rozhodnutím každého křesťana, v každém čase a prostoru. I my stojíme na rozhraní věků: hledáme cestu v měnících se postojích k autoritě, institucím, ale také k rodině. Jak vydávat svědectví o Kristu, jak vychovávat své děti, aby nalezly cestu k Bohu, jak odolat pokušením nejen nedělních volnočasových aktivit a dát prostor církevnímu společenství, jak se zbavit strachu z neznámého prostředí a navštívit v neděli společenství bratří a sester, které neznáme, jak je oslovit? Reformace, ať již česká, či světová, zdůrazňovala potřebu osobního čtení a rozjímání nad biblickým textem, vyzdvihovala potřebu kázání a osobního rozhovoru. Nezdá se nám náhodou tato situace aktuální? Jak v čase internetu udržet v lidech touhu číst Slovo Boží, jak je povzbudit k rozhovorům, vyjádření vlastního názoru, když nejsou ochotni, ani pozdravit, protože poslání SMS je přece rychlejší… Tři dílčí témata pro jednotlivé přednášky a diskuse v průběhu konference
  1. rozhodnutí – cesta – Já: vztah církve ke světu, oslovení a svědectví
  2. víra – pravda – Ty: biblická tradice, nové proudy uvnitř křesťanství
  3. následování – život – My: život v církvi, aktivity sboru
 10. Jiné: …

3 komentáře u „Témata konference partnerských sborů Ostrava 2016

 1. Nejvíc nás oslovilo 6. téma „Proč jsem i dnes ještě reformovaný evangelík“, proto hlasujeme pro toto téma.
  Petr, Anna, Adéla, Karolína a Ester Holibkovi

 2. Můj hlas má téma číslo 4. Může ukázat že církev je živá i dnes

Komentáře nejsou povoleny.