Seniorátní den pro všechny generace 2008

Když jsme přijížděli a přicházeli k faře, vítala nás Evangelická dechovka – SCEAV -Albrechtice. Po tomto velkolepém přivítání měl úvodní pobožnost Jiří Kaleta za doprovodu místního pěveckeho sboru. Dopoledne přednášel L. Moravetz – celocírkevní kantor na téma: Úloha hudby při bohoslužbách a pak následovaly rozhovory ve skupinkách.
Odpoledne šli někteří poznávat historii Českého (i Polského) Těšína, dobrodružnější povahy vyzkoušeli jízdu na motorkách, kulturnější duše pak zpívali za dozoru církevního kantora písně. Nakonec jsme se všichni sešli u občerstvení. Zakončení pak proběhlo opět v kostele. Byl to pěkně strávený den.