Rozsviťme kostel – veřejná sbírka je ukončena

DSC_0671

Ve veřejné sbírce na opravy lustrů
„Rozsviťme kostel“

se vybralo 20 735,00 Kč.

Děkujeme!

V Kristově kostele jsou 3 lustry, které byly navrženy tak jako celý chrám, vídeňskými architekty Karlem Trollem a Ludvíkem Fiaglem.
Největší železný elektrický lustr o 60 svících před oltářem má rozpětí 2,40 m, dva menší nad emporami mají 24 svící a jejich rozpětí je 1,70 m.
Lustry byly vyrobeny Uměleckým zámečnictvím Anton Schwarz ve Vídni, instalaci osvětlení provedla firma Ostrauer Elektrizitätswerk (Ostravský elektrozávod).

V současné době je elektrotechnický stav nevyhovující a je potřeba provést renovaci osvětlení, které je velmi nákladné. Restaurování velkého lustru včetně elektrifikace je odhadnuto na 140. 000,- Kč bez DPH a jednoho menšího lustru na 95.000,- Kč bez DPH.

A jak taková renovace probíhá?

Lustry musí být sejmuty, částečně demontovány, a odvezeny do restaurátorských dílen, kde budou se úplně demontovány. Poté budou mechanicky zbaveny staré poškozené povrchové úpravy a projevů koroze, která na mnoha místech povrchovou úpravou prostupuje.
U nosných částí je potřeba pořídit RTG snímky, aby se zjistila případná poškození pouhým okem neviditelná. Dále se opraví šroubení a ostatní spoje na lustrech . Všechny díly budou odmaštěny, usušeny a znovu opatřeny povrchovou úpravou – nástřikem a nátěrem základovou a svrchní barvou v odpovídající barevnosti. Poté bude lustr částečně smontován a bude provedena nová elektrifikace, která bude dokončena s úplnou kompletací lustru. Nato bude provedena revize elektroinstalace revizním technikem, který vystaví revizní zprávu. Lustry je nutno opět částečně demontovat, zabalit a odvézt zpátky do kostela, kde by se zkompletují a zavěsí včetně připojení elektroinstalace.

Děkujeme za příspěvky na jejich opravu.

Za příspěvek na opravu děkujeme také Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Ostrava.