Rodinné bohoslužby a beseda | 7.4.2019

Srdečně zveme do Třanovského sálu v neděli 7. dubna na rodinné bohoslužby (s vysluhováním večeře Páně) a následnou besedu na téma „Nová šance pro lidi propuštěné z výkonu trestu: s Petrem Novákem, ředitelem Nové šance.

viz: www.koblov.cz