Prázdninový režim 2020

Od 1. července do 31. srpna funguje náš sbor v prázdninovém režimu. Z pravidelných akcí se konají:

  • nedělní bohoslužby v kostele (8.30 hod) a následné rozhovory u kafe a čaje v sále Třanovského,
  • vždy ve středu úřední hodiny od 9 do 12 hod ve farní kanceláři.

Faráře sboru sboru můžete ovšem telefonicky kontaktovat: Pavel Šindler (tel. +777 065 911), Ewa Jelinek (tel. 776 793 093).
Sborový e-mail: ostrava@evangnet.cz.