Partnerské ZOOM setkání 5.9.2021, 19 hod

Zveme vás k ZOOM setkání s našimi partnerskými sbory. Sejdeme se v neděli 5. září v 19 hod zde: https://us02web.zoom.us/j/82778962980.
Setkání potrvá hodinu, sestra Ewa Jelinek to setkání povede, po úvodní modlitbě a krátkém povídání o našem sboru a dění v něm se rozdělíme do menších skupinek.
Těšíme se na toto setkání,
Grollovi