Konference v Hartfordu – neděle 4.8.2013

Nedělní bohoslužby byly posledním oficiálním bodem programu. Místní, normálně obrovský, ale v letních měsících menší pěvecký sbor posílili účastníci partnerské konference natolik, že se pěvecký sbor mohl zase vratit do svých obvyklých lavic (minulou neděli zpívali kolem klavíru).
image


image
Sara, druhá farářka, kázála na téma „proč zpíváme?“. Po večeři Páně, během sbírky Joanne Scattergood zazpívala píseň He’s got the whole world in his hand (On má celou zemi ve svých rukou). O te písní v její provedení se mluvilo celý týden. Teď jsme konečně měli možnost se dozvědět proč všichni když o tom mluví mají husí kůži.
image
Je už tradici, že během závěrečných bohoslužeb partnerské sbory předávají budoucímu hostiteli tři bible. Takže teď do Ostravy vezeme anglickou, německou a českou biblii s podpisy. Budeme je používat především za tri roky během konference. Pak s. Jarmila Grollová ještě jednou poděkovala za organizaci této konference a pozvala do Ostravy za tři roky.
Dale následovalo už jenom loučení. Organizátoři nás zase překvapili a jako zákusek nám připravili dort s fotografií z minulé neděli.
image
image
Někteří účastníci zůstávají v USA na dovolene, ale někteří jedou přímo domu. Prosím, modlete se za jejích bezpečný a šťastný navrat.
A co teď? Díky Bohu, že naše partnerství není jen od konference do konference. Pro nás teď to budou tři roky příprav, ale krom toho, se můžeme setkávat, kontaktovat a navštěvovat!