Varhany

Gebrüder Rieger, Jägerndorf (Krnov), OPUS 1403, r. v. 1907.

1907 – instalace varhan
2001-2002 – generální oprava varhan

Kostel skrývá uvnitř zajímavý nástroj krnovské továrny. Varhany byly instalovány v roce 1907. (Kostel byl postaven z důvodu nedostačující kapacity původní evangelické kaple na Vítkovické ulici. Ta byla rovněž vybavena varhanami Gebrüder Rieger z rané produkce tohoto závodu, dle oficiálních opusových seznamů nástroj pocházel z roku 1878, disponoval pouhými třemi rejstříky a nesl opusové číslo 33).

Varhanní skříň je rozdělena do dvou věží umístěných na každé straně kůru, povrchově je upravena mořením a transparentním lakem, každá z obou částí skříně disponuje pěti píšťalovými poli. Barevné provedení skříně i její nenápadný geometrizující dekor dokonale ladí s ostatními dřevěnými prvky v interiéru. Původní třífázový ventilátor Siemens-Schuckert stále strojí v tlumicí skříni před vstupem na kůr, varhanní vzduch je však po restaurování nástroje v roce 2001 firmou Poukar-Eliáš dodáván ventilátorem novým, umístěným přímo ve skříni varhan. Nástroj je velmi zdařilým exemplářem z produkce krnovského varhanářského závodu, i proto je od roku 2008 prohlášen za kulturní památku.

Ze zprávy restaurátora: Nástroj postavila firma Rieger a je osazen dvěma manuály, pedálem a dvaceti šesti znějícími rejstříky. Ovládací traktura je složena takto: hrací stůl tlakový, spodní relle tlakové, vrchní relle tlakové, rejstříkové kancely jsou osazeny kuželkami, ovládané klínovými, tónovými míšky. Jednotlivé manuály jsou umístěny v samostatně stojících skříních – I. manuál a tři pedálové rejstříky v levé skříni, včetně regulačního měchu a v pravé skříni je umístěn II. manuál v žaluziové skříni, za prospektem jsou tři pedálové rejstříky včetně hlavního zásobního měchu ve spodní části. Hrací stůl je samostatně stojící blok uprostřed kruchty.

Stručný popis varhan

 • počet manuálů: II + P
 • počet rejstříků: 26
 • počet a rozsah tónů v man.: 56
 • počet a rozsah tónů v ped.: 27
 • počet píšťal: 1898 píšťal
  • I. man.: 1064
  • II. man.: 672
  • pedál: 162
 • traktura tónová: pneumatická, tlaková
 • traktura rejstříková: pneumatická, tlaková
 • spojky:
  • superoktáva I
  • superoktáva II
  • suboktáva II-I
  • pedál I
  • pedál II
 • pevné kombinace:
  • Piano
  • Mezzoforte
  • Forte
  • Tutti
  • Ausschalter
  • Rohrwerk absteller
 • vzdušnice: pneumatické, kuželkové
  • 1x pro I. manuál
  • 1x pro II. manuál
  • 1x. pro pedál

Rejstříková dispozice

Číslování dle pořadových čísel sklopek umístěných na hracím stole nad manuály pod lištou s číselným a jmenným označením, řazení zleva doprava:

0 Calcant
1 Rohrwerk Absteller
2 Ausschalter
3 Piano
4 Mezzoforte
5 Forte
6 Tutti
7 Crescendo

I. manuál:
C – f3 (56 tónů)
8 Prinzipal 8`
9 Bordun 16`
10 Hochflöte 8`
11 Gamba 8`
12 Salicional 8`
13 Gedeckt 8`
14 Trompete 8`
15 Octave 4`
16 Flöte 4`
17 Kornett 3-5-fach
18 Mixtur 4-fach
II. manuál:
C – f3 (56 tónů)
19 Geigen Prinzipal 8`
20 Lieblich Gedeckt 16`
21 Flute Harmonique 8`
22 Aeoline 8`
23 Vox Celestis 8`
24 Rohrflöte 8`
25 Octave 4`
26 Traversflöte 4`
27 Harmonia Aethaeria 4-fach
Pedál:
C – d1 (27 tónů)
28 Violon 16`
29 Subbass 16`
30 Posaune 16`
31 Octavbass 8`
32 Cello 8`
33 Gedecktbass 8`
Spojky a pomocná zařízení:
34 Manualkoppel
35 Superoctavkoppel I
36 Superoctavkoppel I-II
37 Suboctavkoppel II-I
38 Pedalkoppel I
39 Pedalkoppel II
Tremolo
Swellwerk
Crescendo
Decrescendo

Varhany_tit_str.jpg (179×134)Zdroje:

 • Josef Poukar – restaurátor varhan v letech 2001-2002 [dodáno 7.10.2020]
 • Varhany v kostelích Slezské církve evangelické a. v. Slezská církev evangelická a. v., 2011, ss. 103-108.
  Knihu si můžete zakoupit v farních sborech SCEAV, přijít se na ní podívat do kanceláři sboru ČCE Ostrava a nebo si ji prostě zapůjčit.