Setkání staršovstva 9.2.2022

2. března 2022

Zápisky ze setkání staršovstva.

Setkání staršovstva 9.2.2022
2. března 2022 - Setkání staršovstva 9.2.2022
 • Sestra farářka a ostatní starší informovali o provedených návštěvách.
 • Od února se Hanka Vlčinská stala „sborovou sestrou“.
 • Starší schválili studijní volno pro Ewu Jelinek od 21.02. do 06.03.2022. 
 • Byl schválen příspěvek na výrobu talárů pro výpomocné kazatele H. Vlčinskou a M. Waloschka ve výši 2.200,- Kč na osobu.
 • Byla schválena úhrada „školného“ pro Elišku Vlčinskou, která se hlásí na seminář varhaní hudby SCHEA (Seminář církevní hudby Evangelické
  akademie) v Olomouci.
 • Hledáním druhého faráře se bude zabývat skupina ve složení Hanka Vlčinská, Jana Grollová a Michael Waloschek.
 • Byla zřízena datová schránka sboru.
 • Po úmrtí br. Erlicha byl počet dozorčí rady Diakonie snížen o dva členy, tudíž br. Marek Skotnica zůstává nadále jako náhradník.
 • Ve věci správy nemovitostí jsme vstoupili v jednání se dvěma firmami, které se tím zabývají a které vypracují cenovou kalkulaci.
 • Firma Ramses předložila cenovou nabídku pro opravu střechy kostela kde zatéká (rozpočet je 55.000,- Kč bez DPH). Firma bude požádána, aby vypracovala cenovou nabídku pro opravy střechy na sborovém domě.
 • Starší také řešili generální opravu piana v sále Třanovského, ale ještě se k věci vrátí.
 • 5.6.2022 bude v našem kostele br. f. Maroš Klačko z Prahy-Smíchova, který povede konfirmační slavnost Kateřiny Krupové.
 • 19.06.2022 by měla proběhnout beseda Jana Zámečníka.
 • Schůze byla zakončena modlitbou. 

Michael Waloschek