Setkání staršovstva 8.6.2022

23. června 2022

Zápisky ze setkání staršovstva.

Setkání staršovstva 8.6.2022
23. června 2022 - Setkání staršovstva 8.6.2022
  • Starší se tentokrát sešli „hybridně“ – někteří přišli osobně, jiní přes Zoom. Hostem setkání byl br. senior Marek Zikmund.
  • Hlavním tématem bylo hledání faráře či farářky. Sestra Eliška Geislerová se v našem sboru představila 29.5. Bratr senior navrhl, že by mohla být ve sboru povolána na část úvazku, přičemž druhá část jejího povolání by se uskutečňovala v roli seniorátní farářky. Datum nástupu se zvažuje od 1. ledna. Po diskusi se presbyteři usnesli, že zahájíme jednání, abychom mohli sestru Elišku Geislerovou povolat jako druhou farářku a to na půl úvazku na období dvou let. Do příštího setkání bude nutné dohodnout obsah povolací listiny a další náležitosti.
  • Pokud jde o s. Hanku Vlčinskou, starší i ona počítají s tím, že by v roli sborové sestry na půl úvazku pokračovala i po případném zvolené druhé farářky. 
  • Starší se také informovali o pastoračních návštěvách, které vykonávají nejčastěji sestra farářka Ewa, sborová sestra Hanka a vždy obětavá Jana Hašková.
  • Jednání se zhotovitelem kalicha po dvou letech stále není u konce. 
  • Seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty v Šenově 26.6. se za sbor zúčastní Zuzana Hanešková.
  • Padl návrh využít velký církevní grant ČCE použít na zbudování nového příjezdu na farní zahradu. Staršovstvo schválilo, abychom vstoupili v jednání s městem za účelem získání pronájmu i věcného břemene, které by nám zajistilo přístup z ulice.
  • Předmětem jednání byly taky pojištění kostela a fary – chceme porovnat současné pojistné smlouvy s tím, co nabízí rámcová smlouva Ústřední církevní kanceláře.
  • V jednom z bytů bude vyměněn plynový kotel. Další byt se uvolnil a bude jej nutné rekonstruovat.

mw