Setkání staršovstva 8.3.2022

5. dubna 2022

Zápisky ze setkání staršovstva.

Setkání staršovstva 8.3.2022
5. dubna 2022 - Setkání staršovstva 8.3.2022
  • Schůze jako obvykle začala biblickým úvodem a schválením zápisu, pak se starší informovali o provedených návštěvách a kontaktech.
  • Jako každý rok bylo potřeba schválit evidenční dotazník a připravit výroční sborové shromáždění. Starší dokončili a schválili zprávu o životě sboru, seznam obdarovaných, jednací pořad a seznam členů s hlasovacím právem. V době schůze ještě chyběla účetní uzávěrka, takže hospodářská zpráva a rozpočet byly dodatečně schváleny elektronicky (12.3.).
  • Uvolněný byt na Husově náměstí bude přidělen rodině Pavla Šindlera, ale v mezičase staršovstvo rozhodlo, že jej na přechodnou dobu dá k dispozici ukrajinským uprchlíkům (vymalovaný a s nezbytným vybavením).
  • Pokračovalo také jednání s firmami, které by mohly spravovat sborový dům a na příští schůzi by se mohl výběr uzavřít.
  • S paní účetní byly dohodnuty termíny čtvrtletních uzávěrek, zřízení samostatného účtu pro sborový dům a způsob danění příjmů z nájmu. Starší také schválili navýšení odměny pro sestru účetní.
  • Schůze byla zakončena modlitbu.

Michael Waloschek