Setkání staršovstva 20.4.2022

3. května 2022

Zápisky ze setkání staršovstva.

Setkání staršovstva 20.4.2022
3. května 2022 - Setkání staršovstva 20.4.2022
  • Schůze zahájila sestra farářka biblickým zamyšlením nad knihou Ester. Na začátku presbyteři také schválili minulý zápis, prošli seznam úkolů a informovali se o pastoračních návštěvách
  • Na presbyterní konferenci s právníkem ústřední církevní kanceláře starší vyslali br. Libora Janču a Jiřího Grolla.
  • Ze sborového shromáždění vzešel úkol zajistit opravy vitráží v kostele. Požádáme proto restarátory o novou cenovou nabídku a zjistíme, o jaké granty bychom ještě letos měli žádat. Starší také diskutovali o možnosti mimořádné sbírky a příště se k tématu vrátí.
  • Dalším bodem bylo zajištění úklidu a přípravy bohoslužeb po dobu, kdy bude sestra kostelnice v lázních.
  • Nová dozorčí rada ostravského střediska Diakonie (jejíž slib proběhl 3. dubna) si za svého předsedu zvolila br. Jířího Grolla.
  • Z předložených nabídek na správu sborového domu byla vybrána firma LAER.
  • Starší schválili příspěvek na katechetický kurz „S dětmi na cestě víry“ pro Janu Grollovu.

mw