Setkání staršovstva 14.9.2022

1. října 2022

Zápisky ze setkání staršovstva.

Setkání staršovstva 14.9.2022
1. října 2022 - Setkání staršovstva 14.9.2022
  • Po biblickém uvedení a schválení zápisu starší hovořili o pastoračních návštěvách.
  • Poté se zabývali přípravou volby farářky Elišky Geislerové – schválili povolací listinu s přílohami a stanovili předběžný termín volebního shromáždění na 27. listopadu.
  • Novým tématem je hledání kandidátů pro příští staršovstvo, které bude zvoleno v roce 2023. V úvahu připadá také snížení počtu presbyterů.
  • Velkou část schůze zabrala také příprava „návratky“ na 4. zasedání 51. konvent Moravskoslezského seniorátu ČCE, který se uskuteční 22. října v Přerově. Na konvent starší delegovali dva poslance (Janu Grollovou, Hanku Vlčinskou) a dva náhradníky (Ditu Bartolšicovou a Libora Janču). Navrhli také několik jmen kandidátů na zástupce seniorátu na synodu a schválili tři změny církevního zřízení předložené synodní radou (zkrácení doby nutné ke slučování sborů, zrušení možnosti dočasného postavení kazatele mimo službu při řízení před pastýřskou radou a zjednodušení procedury některých změn CZ). Dalším z celocírkevních témat je nyní také reforma seniorátů, ale v této věci starší zatím žádné stanovisko nezaujali.
  • Rybova Česká mše vánoční v podání pěveckého tělesa Chorus Ostrava proběhne 11. prosince jako pořádaný naším sborem.
  • Mezi hospodářskými záležitostmi starší odsouhlasili výši nájemného v jednom z bytů a také schválili cenový limit rekonstrukce bytu, který se letos uprázdnil (600 000 Kč).
  • Výroba nábytku v presbyterně podle návrhu Adama Lokajíčka bude svěřena stolařům z Charity sv. Alexandra. Celková částka by měla být 160 tis. Kč.
  • Společně se SCEAV Ostrava chceme vyrobit nové skříňky na zpěvníky v kostele.

mw