Setkání staršovstva 11.5.2022

5. června 2022

Zápisky ze setkání staršovstva.

Setkání staršovstva 11.5.2022
5. června 2022 - Setkání staršovstva 11.5.2022
  • Po biblickém úvodu starší schválili minulý zápis, prošli si úkoly z minula a informovali se o pastoračních návštěvách. Sestra farářka vede patero předsvatebních příprav a sborová sestra Hanka dvakrát vysluhovala Večeři Páně v domácnostech.
  • Hledání faráře či farářky se zhmotnilo v pozvání sestry Elišky Geislerové na poslední květnovou neděli.
  • Br. Libor Janča informoval o presbyterní konferenci v Olomouci, na které církevní právník br. Adam Csukás hovořil o budoucnosti sborů, správě majetku atd.
  • Starší schválili vyhlášení veřejné sbírky za účelem opravy vitráží v kostele.
  • Tradiční mládežnický festival s názvem Ostravské listopadání už to měl nahnuté, ale sestra Jana Grollová se nabídla svou pomoc, aby se zajistila kontinuita. Hledáme také další dobrovolníky na pomoc s přípravami. (Účast mimo jiných přislíbili Pastoral Brothers.)
  • 21. července se staršovstvo sejde na „výletním“ zasedání.
  • Starší se také zabývali návrhem, zda by z boku farní zahrady, tj. za garáží nešla udělat branka, aby se na zahradu nemuselo procházet přes dům nebo garáž, jak je tomu nyní. Kýžený pozemek patří městu a vyjednávání mezitím začalo.
  • I na konci květnového setkání starší zapěli.

mw