Ostrava 2016

16. mezinárodní konference partnerských sborů v Ostravě (30. července – 7. srpna 2016). Téma: Ecclesia semper reformanda. Program, zápisky, fotky, video.

Ostrava 2016
Ostrava 2016

sobota 30. července 2016

16. mezinárodní konference partnerských sborů v Ostravě začala v sobotu v odpoledních hodinách. Hoste se sjížděli pomalu ale jistě – nejpozději dorazili účastníci konference ze Speyeru. Po zahájení nasledovala pobožnost Jiřího Grolla a praktické informace. Večeře byla tak výborná, že si všichni přidávali a přidávali až nic nezbylo.
V kostele pak nasledoval první společný večer, během kterého jsme představili účastníkům vznik Českobratrské církve evangelické, historii. V následujících dnech se dozvíme o počátcích našich partnerských sborů. To proto, že téma celé konference zni „Ecclesia semper reformanda“ – církev stále se reformujíci. Během první třetiny konference budeme zkoumat naší minulost, pak přítomnost a na závěr nahlédneme do budoucnosti.
Pak si hostitele vyzvedli sve hosty a rozjeli se do domovů.

neděle 31. července 2016

Kvůli konání partnerské konferenci, scházíme se k bohoslužbám až na 10 hodinu ranní a to díky vstřícností Farního sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Ostravě, která v tuto dobu mívá běžně svoje bohoslužby. Bohoslužebný prostor byl krásně ozdobený v barvy naší konference: červeně, bílé a zeleně. Červená barva symbolizující minulost je v českém prostředí barvou reformace (husité se vyznačovali červeným kalichem). Bílá je barvou přítomnosti a Boží přítomnosti mezi námi. Zelená je barvou naděje a odkazuje k budoucnosti. Bohoslužby vedla farářka Ewa Jelinek, Slovem Božím sloužil farář SCEAV Vilém Szlauer a biblická čtení měli také účastnici konference (anglicky a německy). Pěvecký sbor zazpíval píseň na motivy Žalmu 27 Jeť Pán světlo mé.
Po krátkém občerstvení jsme se vrátili do kostela, kde následovalo společné (a skupinové) focení. Rozhovory pak přerušil hlad a tak si hostitele odvedli své hosty do domovů na obědy. Odpoledne se zájemci vydali na procházku sborovými prostory a městem… jenže daleko nedošli, protože počasí nepřálo – pršelo skoro pořád.
Na večeři se všichni sešli do Třanovského sálu a pak se přesunuli do kostela, kde své dějiny představovaly sbory z Hartfordu, Speyeru, Purley a Dessau.

pondělí 1. srpna 2016

Hoste měli (jako každý den) snídani u svých hostitelů, pak se všichni sjeli do kostela na ranní pobožnost. Dnes ji za ostravský sbor vedl Marek Skotnica a mělo téma Církev následující.
Pak se obě skupiny mladších účastníků (děti a mládež) odebrali na Landek, kde si vyzkoušeli hru questing a dali si oběd v zdejší restauraci.
V 10 hod začala v kostele přednáška dr. Ladislava Beneše z Evangelické teologické fakulty University Karlovy na téma „Naše společné kořeny v reformaci“. Už v úvodu přednášející uvedl, že pochopil naše záměry – nezkoumat reformaci z hlediska ryze historického, ale klást si otázky, jak s tímto dědictvím naložit v současnosti a zda má význam pro budoucnost. Během přednášky jsme si připomněli význam termínu semper reformanda, který vznikl zřejmě až v 17. století. Jde o vyjádření, že církev je stále pohotová k obnově, že reformace není ukončený proces. 
Nasledovala diskuze s hostem, společný oběd, diskuzní skupinky. Mezitím kávy, čaje, dobroty…
Jakmile se vrátila skupina z Landeku, mládež pokračovala do na laser game. Hrajících bylo 14, a zvladli 3 hry. První hrali ve složení 4×4. Gareth z jedne skupiny rozdrtil všechny, měl téměř 3x víc bodů než celý druhý tým dohromady. Pak hráli ve složení 3×3 a všechny rozvalcoval Tomáš. Pak na poslední hru přistoupilo jen 11 hráčů (zbytek odpadl vyčerpáním) a skupina s Garethem samozřejmě vyhrála. Někteří mládežnici se pak stavovali cestou zpět v nákupním centru pro nová, nepropocená trička..
A propos triček: Anička prodává konferenční suvenýry: trička, kalendář  na 2017, hrnečky, pohlednice, tašky, propisky, puzzle a zápisníky.
Po společné večeři v sále následoval v kostele koncert duchovní hudby „Musica da chiesa“ v podání Tomáše Najbrta a P. Jaroslava Konečného.
Mládež pak ještě stihla zajít na bowling.

úterý 2. srpna 2016

V 7:15 jsme se sešli před Domem kultury a vyrazili jsme dvěma autobusy do Jeseníků. „Anglický“ autobus první hodinu víceméně prospal, pak už obdivoval krásu Moravy. Nikoho nepřekvapilo, že se “německým“ autobusem svezly také Judith a Felicity z londýnského Purley. Kolem 10 hodiny jsme přijeli do papírny ve Velkých Losinách, kde jsme prohlédli muzeum, nakoupili suvenýry a dali si samozřejmě kávu!
Pak jsme vyrazili směr Praděd. Autobusy nás dovezly až na Ovčárnu odkud jsme se vydali na 4,5 km pohodovou procházku na vrchol Jeseníků. Ne všichni se ale tam dostali. Část skončila v nějaké restauraci po cestě a... celkem 14 lidí zůstalo u autobusu – v této skupině byla většina mládežníků (???).
Po cestě do Ostravy jsme se ještě stavili v Karlové Studánce. Pak jsme jeli už přímo do Ostravy, do zábřežského zámečku na společný večer účastníků konference a jejích hostitelů.

středa 3. srpna 2016

Úvodní pobožnost vedli dnes účastníci z Purley. Vyžádali si kvůli tomu i strom… Děti odešly do zoo, a mládežníci s dospělými zůstali na přednášce faráře Mikiho Erdingera na téma „Evangelík – ten i onen“, která to přednáška započala druhé ze tři témat této konference – církev dneska. Náš host měl zrovna dnes narozeniny a tak dostal konferenční tričko.
Během poledne se začalo nahlas a už i oficiálně mluvit o dalším Setkání mládeže z partnerských sborů a to v Purley v 2018 roce!
Odpoledne se dospěli vydali na návštěvu charitního domu sv. Václava, kde byla večeře. Konala se tam také pobožnost účastníků z Dessau. 
Mládež strávila odpoledne ve středisku Don Bosco (kde mimochodem také celý týden spí) sportováním a grilováním. Oproti včerejšímu ne-vyšlapu na Praděd dnes hráli fotbal s velkým nasazením. A Gareth, jinak úspěšný skoro ve všem (hlavně v laser gamu) byl konečně  v poražen, ve fotbálku 0:3.
Večer jsme ještě jednou navštívili kostel a to kvůli koncertu klasické hudby (Viera Sýkorová Schausch – soprán, Marie Pluhařová – varhany).

čtvrtek 4. srpna 2016

Dnešní výlet jsme zahájili v 8:15. Přivítali jsme se s manželem farářky z Hartfordu, který mohl dorazit až dnes. 
Německý autobus ale cestou po dálnici ujel, a tak si anglický autobus užíval krásy Moravy a dojel až do Vyškova než konečně odbočil na Kroměříž. Česky mluvící pasažéři anglického autobusu si také „užívali“ řidiče, který tvrdil, že není jeho povinností vědět kudy má dojet na určené místo. V Kroměříži jsme si prohlédli zámek a zahradu. Archeoskanzen v Modré byl další zastávkou. Na Velehradě jsme absolvovali velmi důkladnou prohlídku baziliky. Do angličtiny úžasně překládala Eliška, za co ji bylo náležitě děkováno. Ne všichni to ale dokázali v plné míře ocenit, protože postupně odpadávali a mizeli v místní kavárně… Na závěr dne jsme ještě navštívili Luhačovice.

pátek 5. srpna 2016

Pátek jsme začali v kostele pobožnosti, kterou připravili účastníci z Hartfordu. Pak se zpívala (dokonce šla) „partnerská píseň“ – Siyahamba. Následovala přednáška faráře Romana Mazura na téma Žijeme opravdu „na rozhraní věků“? 
Děti navštívily Dolní oblast Vítkovice, mládež připravovala zítřejší pobožnost a odpoledne byl volný program – hostitele plnili přání svých hostů (např. výlet po ostravských keškách). Večer se sešli faráři a garanti partnerství na svým setkání, kde projednávali velmi důležité věci a přitom se náramně bavili.

sobota 6. srpna 2016

Poslední celý den jsme začali pobožnosti, kterou vedla mládež. Je to jediná pobožnost, která je připravovaná během konference (ostatní jsou posílány před, aby se stihly přeložit). Dopoledne jsme ještě diskutovali o včerejší přednášce. Před obědem jsme byli oficiálně pozvání do Dessau na konferenci v 2019 a na setkání mládeže do Purley v 2018 roce. Následovalo podepsání Bibli a předání jich sboru v Dessau. Poslední večer je vždycky rozmanitý – následovaly scénky.

neděle 7. srpna 2016

Nedělní bohoslužba uzavřely 16. mezinárodní konferenci partnerských sborů v Ostravě. Během shromáždění zpíval sbor vytvořen z účastníků konference, byla podepsána deklarace partnerství a také jsme se přimlouvali za svět kolem nás, za naše sbory a za šťastný návrat domů všech účastníků.

Konference se konala s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Křesťanský magazín, ČT2:

ostrava2016