ČCE Ostrava udržuje oficiální partnerské styky se sbory:

Dessau, Německo
Petrusgemainde Dessau – Nord (EKD)
Wilhelm-Müller-Straße 1
06844 Dessau-Roßlau
Sachsen-Anhalt

Dessau

Purley, Surrey, Velká Británie
Purley United Reformed Church (URC)
906 Brighton Rd,
Purley, Surrey. CR8 2LN

Purley

Hartford, Connecticut, USA
Immanuel Congregational Church (UCC)
10 Woodland Street,
Hartford, CT 06105

Hartford

Speyer, Německo
Protestantische Gedächtniskirchengemeinde Speyer (EKD)
Ludwigstr. 48
67346 Speyer

speyer

Mezinárodní partnerství je unikátní spojení skupin pěti kostelů v Evropě a Americe. Má kořeny v kontaktech mezi křesťany v Anglii a v Německu po druhé světové válce (v 1950 byla Alison Morgan z Purley jako oficiální návštěva ve Speyeru). Mír a smíření, možná nejdůležitější potřeby v dnešním světě, byly v jádru těchto styků. Postupem času se tato spojení rozvinula a zpevnila, a počet zúčastněných kostelů se zvýšil na pět kongregací, které známe jako naše partnerství. Kromě toho Purley United Reformed Church má dvoustranné spojení s Woodvalem, Presbyteriánskou církví v Belfastu, která se nechce stát plnoprávným členem partnerství, ale někteří lidé jsou nadšenými účastníky v činnostech našeho partnerství. V 2016 byla podepsána Deklarace mezinárodního partnerství sborů. Mimochodem mládež z partnerských sboru také vytvořila jednu deklarací na téma životního prostředí a to už v roce 2015.

Partnerství je udržováno prostřednictvím:

 • dopisování, výměna informací a časopisů, pravidelné skupinové návštěvy, soukromá přátelství, pravidelné setkávání garantů partnerství
 • neděle partnerství (poslední neděle v lednu) – kázání a modlitby k použití ve všech partnerských sborech najednou. Materiály připravuji: Ostrava (2022), Speyer (2023), Purley (2024), Dessau (2025), Hartford (2026)
 • modlitby za pokoj – první neděle v září (přímluvné modlitby se zaměřuji na vztahy s partnerskými sbory, také v kontextu minulosti a druhé světové války) – připravuje sbor dle rozpisu (viz výše)
 • partnerské videokonference na ZOOMu (která vznikla díký pandemii koronaviru): 26.9.2020, 30.1.2021, 6.6.2021 (Hartford), 5.9.2021 (Ostrava), 30.1.2022 (Speyer), 4.9.2022 (Purley).
 • partnerské konference, které se konaji každé tři roky. Všechny kongregace se střídají v organizování této události. Obvykle každá konference trvá asi deset dní a zúčastní se jí něco pod sto lidí ze šesti kongregací. Programy vždycky obsahují bohoslužby a studium Bible, přednášky, rozhovory, diskuse (všechny s překladem ve třech jazycích), prohlídky, návštěvy, společenské činnosti a výlety. Od roku 1971, kdy se první konference konala v Purley, tato šablona pokračuje, a partnerství stále prosperuje. Seznam konferencí:
  1. Purley 1-15.5.1971  – „Kde stojí církev dnes“
  2. Speyer 17-31.8.1974  – „Odpovědnost církve dnes“
  3. Hartford 7-20.4.1977 – „Umkehr als Ostervolk“
  4. Purley 18.7.-1.8.1980 – „Církev ve společnosti světových názoru“
  5. Speyer 16-30.8.1983 – „Martin Luther – člověk a jeho dílo. Náš strach, naše víra, naše naděje“
  6. Hartford 21-30.7.1986 – „Být křesťanem ve všedním životě“
  7. Dessau 28.7.-7.8.1989 – „Křesťane dnes v odpovědnosti na zítřek“ (první konference s účastí delegátů z Ostravy)
  8. Purley 23.7.-4.8.1992 – „Žít se změnou“
  9. Speyer 22-30.7.1995 – „Glauben zum Leben“
  10. Hartford 25.7.-2.8.1998 – „Mending the broken spirit“
  11. Ostrava 28.7.-5.8.2001 – „Křesťan a společnost na prahu 3. tisíciletí“
  12. Dessau  24.7.-1.8.2004 – „Hřích – vina – smíření“
  13. Purley 27.7.-5.8.2007 – „Co to znamená, být lidmi víry v našem multikulturním světě“
  14. Speyer 24.7.-1.8.2010 – „Boží stvoření – Dary a úkoly“ (ekologie)
  15. Hartford 27.7.-4.8.2013 – „Hlahol Hospodinu celá země…“ (hudba)
   Speyer 31.8.-9.9.2015 – setkání mládeže
  16. Ostrava 30.7.-7.8.2016 – „Ecclesia semper reformanda“
   Purley 20-29.7.2018 – setkání mládeže
   Dessau 25.7.-2.8.2020 (výjimečně o rok podějí), kvůli koronaviru se nekonalo
  17. Purley 31.7.-6.8.2023
  18. Speyer 2025
  19. Hartford 2028
  20. Ostrava 2031