Kolumbárium

Kolumbárium (místo určené pro uložení uren) je součástí kostela. Otvírací doba kolumbária: po domluvě (viz sekce Kontakt).

Dějiny
(na základě zápisníku Ing. Jana Chlebouna)

1979 – Ing. Jan Chleboun: sháněl materiál na výrobu skříní, nakreslil dispozici pro umístění kolumbária ve výklenku na kruchtě, sehnal výrobce skříní p. Palkovského z Výzkumného ústavu hutnictví železa.
1981 duben – Ing. Jan Chleboun nakreslil přesný plán kolumbária (únor). Pan Palkovský pilně pracoval na výrobě skříní.
1982 březen – Pan Vojkovský z Frýdlantu vysoustruhoval 50 dřevěných knoflíků k otvírání skleněných dvířek kolumbária.
1983 květen – Ing. Jan Chleboun obstaral kartotéku, Karel Fon dal natisknout lístky a očísloval skříně i místa ve skříních. Tím bylo vše připraveno. Ing. Jan Chleboun vypracoval provozní řád.