Noc kostelů | 24.5.2019

V rámci akci Noc kostelů 2019 jsme měli otevřený Evangelický Kristův kostel.
Začali jsme zvoněním na zvony. Pak jsme v 18 hod otevřeli dveře kostela a následoval tento program:

18:00-19:00 Chorus Ostrava – smíšený pěvecký sbor – koncert.

19:15-20:15 Pradávná poselství – manželé Plecháčkovi – vystoupení s představením nástrojů Pradávná poselství – živé hudební nástroje, flétny, melodické kovové nástroje, bubny, alikvotní zpěv.

20:30-21:15 Pěvecký a varhanní recitál. Varhany – Dita Bartolšicová, soprán – Jana Grollová.

21:20-21:50 zpěvy mládeže.

22:00-22:40 Stavitel chrámu – Němý film z roku 1919 – adaptace pražské pověsti o architektu Petru Parléři, kterému Karel IV. zadal úkol dostavět v Praze gotický chrám. Film inspirovaný staropražskou pověstí natočil Karel DEGL ve spolupráci s historikem umění Antonínem Novotným.

Celovečerní program: Výstava prací žáků prof. Daniela Balabána. V interiéru instalovaná výstava výtvarného umění.

více informaci: nockostelu.cz