Nedejte se svést

Hodně se dnes mluví o tom, že svět nebo přinejmenším Evropa je v obrovské krizi. A nám hrozí, že z toho budeme ustaraní, zdeptaní či dokonce zoufalí. Vždyť, nechci to zlehčovat, někteří lidé kolem mne žijí opravdu velmi bídně. – Ježíš mluví o mnohem větších neštěstích, která mají přijít na svět. Např. v textu Mt 24,4-13 se píše o válkách, o pronásledování křesťanů, „a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ A přesto řekne: i když toto všechno budete zažívat, „Nedejte se tím svést“, totiž z cesty víry, důvěry, spoléhání na Boha.
Mluvili jsme ve skupině starší mládeže, kde a jak najít sílu, abychom se svést nenechali. A tyto ohlasy jsme sesbírali:

  • Máme se my v církvi držet spolu, pohromadě.
  • Je dobré, když si každý vymezíme čas na přemýšlení o prioritách, o tom, co ztratit můžeme a co bychom ztratit neměli.
  • Můžeme vidět, že mnozí jiní lidé mají mnohem větší problémy než my.
  • Když druhým pomáháme řešit jejich problémy, pomáhá to i nám řešit problémy své; když totiž s druhými řešíme jejich problémy, získáváme tím odstup od svých a takto z odstupu je nahlížíme lépe.
  • A potom jsme mluvili o tom, jaká škoda je, že už před vypuknutím současné tzv. krize si naše sbory často stěžovaly, že mají málo peněz, a teď je tím pádem jejich situace komplikovaná dvojnásobně. Přesto bychom měli hledat způsoby, jak pomáhat nuzným, nesoustředit se jen na provoz církve.

Odtud nám pak může vzejít požehnání.