Návštěva v Purley

PurleyVe dnech 29.4. až 8.5. 2014 jsme mohli být zase po několika letech v Purley a strávit zde moc krásnou dovolenou. Za pozvání, péči a starost děkujeme především manželům Eleanor a Martinovi Deovým. Díky patří také Felicitě Harris a Judith Johnson, které pomohly připravit program naší návštěvy. Mohli jsme toho během těchto dnů hodně vidět, prožít a shlédnout. Prošli jsme řadu míst v Londýně, ke kterým se vztahují romantické vzpomínky na filmy a knihy, jež jsme často ještě jako děti, četli a viděli. Strávili jsme také krásný den na pobřeží. Velmi zajímavým byl pro nás také den v Chatweell – v rodinném sídle bývalého ministerského předsedy Winstona Churchila. V prostředí jeho domova jsme ho mohli poznat v netušených souvislostech. Ano, znali jsme ho jako významného politika – jako jednoho z prvních evropských politiků, kteří včas rozeznali nebezpečí jak na jedné straně ideologie nacistické, tak na straně druhé socialistické. Nyní jsme ho poznali také jako milujícího otce velké rodiny, jako člověka, který malováním řešil své zdravotní problémy, a taky jako velmi praktického a zručného člověka.

Nepřijeli jsme však jen na dovolenou za našimi přáteli. Chtěli jsme také lépe poznat náš partnerský sbor, dozvědět se, jak se připravuje na příští konferenci partnerských sborů v roce 2016. Zajímavé a inspirativní byly informace o formách sociální práce s těmi nejpotřebnějšími. Na příklad jejich provozovaná potravinová banka vytvořená v ekumenické spolupráci s dalšími sbory v Purley nás velmi nadchla. Moc si vážíme toho, že mnozí z bratří a sester ve sboru si udělali čas a strávili jej s námi při odpoledním rozhovoru i přesto, že každý z nich měl dost své práce a starostí. Měli jsme také příležitost zamyslet se nad základy našeho partnerství a vizí jeho dalšího rozvoje. Znovu jsme si uvědomili význam a důležitost přetrvání tohoto odkazu nám a našim bratřím a sestrám v našich partnerských sborech. Jsme vděčni za sdílení slova Božího při společné bohoslužbě s vysluhováním Svaté večeře Páně.

partnershipDalším z důvodů naší cesty do Purley bylo však také předat členům sboru osobní pozvání na příští partnerskou konferenci, která se bude konat v Ostravě v roce 2016 (od 29.7 do 7.8. 2016). V naději na přijetí našeho pozvání se již dnes můžeme těšit na setkání v našem sboru v Ostravě.

Jiří Groll