Modlitební okénko | září 2015

prayer✤ Vzdejme Pánu díky, že se o nás staral o prázdninách a dovolených i za možnost pro mnohé kteří mohli odpočinout od všedních starostí. Prosme za novou sílu a chuť ke službě pro jeho království, za poznávání a činění Boží vůle.

✤ Chvalme Pána za všechny akce, kterým žehnal o prázdninách, za zasetí zrnek víry a povzbuzení, prosme jej ať dokážeme účinně rozvíjet jeho dílo v nadcházejících dnech.

✤ Nezapomínejme na potřebné. Vyprošujme pro ně pomoc a požehnání, pro nezaměstnané práci pro nemocné uzdravení, pro trpící úlevu. Modleme se i za ostravské středisko Diakonie a ostatní zařízení sociálních služeb.

✤ Mysleme na členy našeho sboru, na ty, kteří potřebují pomoc, povzbuzení, občerstvení, podporu. Nezapomínejme na pokřtěné, mládež i ty, kteří se od Pána vzdálili. Věnujme čas i modlitbám za děti a mládež, kterým opět začíná škola, za partnerskou konferenci příští rok. Nezapomínejme na práci sboru a prosby o moudrost pro správce i kazatele.

✤ Mysleme na v moci postavené a správce věcí veřejných. Ať Pán působí na jejich svědomí ať nepodléhají zlu, ale slouží a spravují veřejné záležitosti v bázni Boží. Modleme se, ať se v naší zemi i v Evropě prosazuje právo a spravedlnost.

✤ Prosme Pána ať ochraňuje pronásledované a vražděné křesťany, vězně svědomí, misionáře, ty kteří odjíždějí pomáhat potřebným. Nezapomínejme na uprchlíky, sirotky, unesené a zotročené. Prosme o Boží vhled do situace s uprchlickou krizí.

✤ Modleme se za ukončení bojů na Ukrajině, Blízkém východě i v ostatních ohniscích neklidu. Vyprošujme pokoj pro Izrael a Palestinu.

✤ Prosme Pána o ochranu před nepřízní počasí a životními pohromami.