Modlitební okénko | září 2014

prayer

✤ Děkujme Pánu za milostivou ochranu o prázdninách a o dovolených, za možnost odpočinku od všedních starostí a načerpání nových sil. Prosme za novou sílu a chuť ke službě pro jeho království, za poznávání a činění Boží vůle.

✤ Chvalme Pána za všechny akce kterým žehnal o prázdninách, za zasetí zrnek víry a povzbuzení, prosme jej ať dokážeme účinně rozvíjet jeho dílo i v nadcházejících dnech.

✤ Nezapomínejme na potřebné. Vyprošujme pro ně pomoc a požehnání, pro nezaměstnané práci pro nemocné uzdravení, pro trpící úlevu. Modleme se za milost pro ostravské středisko Diakonie.

✤ Mysleme na v moci postavené a správce věcí veřejných. Ať nepodléhají zlu, ale slouží a spravují veřejné záležitosti v bázni Boží. Modleme se za právo a spravedlnost, ať nadcházející volby dopadnou podle Boží vůle.

✤ Prosme Pána ať ochraňuje pronásledované a vražděné křesťany i příslušníky jiných menšin v zemích jako je Irák nebo Sýrie, za uprchlíky, sirotky, unesené a zotročené.

✤ Modleme se za ukončení bojů na Ukrajině, ať váleční štváči nedocházejí sluchu, a zmírní se napětí mezi národy. Vyprošujme mír pro Izrael a Palestinu.

✤ Prosme Pána o ochranu před nepřízní počasí a katastrofami.

ms

Čas společných přímluv byl stanoven vždy na středu v době mezi osmou a devátou hodinou večerní, společná témata můžete čerpat právě odtud.