Modlitební okénko | únor 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milost jež nám prokazuje a sílu kterou nám dává na každý den.

✤ Prosme Boha, od něhož pochází všechen život, o ochranu těhotných v našem sboru. Modleme se za službu dětem v naší církví a sborech.

✤ Modleme se za to, aby náš sbor byl skutečně otevřený a přátelský novým lidem přicházejícím na bohoslužby. Prosme, aby se dařilo integrovat přicházející lidi do sboru jako celku.

✤ Prosme za to, aby naše lidské tradice v církvi nebyly překážkou dobrého díla evangelia.

✤ Modleme se za to, aby byla církev přítelem hříšníků, abychom chtěli žít život s lidmi kolem nás a nejen s lidmi uvnitř církve.

✤ Prosme za ty kteří se oddali pácháni zla (diktátory, teroristy, …), aby je Bůh vysvobodil z destruktivních způsobů chování, aby změnil a uzdravil hlubiny jejich srdce a aby došli k pokání a změně celého života.

✤ Modleme se za to, aby Bůh hatil plány svévolníků a pozvedal spravedlivé.

✤ Modleme se za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír v Evropě a ve světě.

✤ Prosme, aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha.

✤ Prosme, abychom byli světlem a solí v našem každodenním životě – v práci, ve škole, …