Modlitební okénko | prosinec 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za jeho přízeň a trpělivost, kterou s námi měl v uplynulém církevním roce. Děkujme mu za odpuštění, za naše blízké i za milost žít v naší zemi ve svobodě.

✤ Ptejme se po Boží vůli, jak Pánu sloužit a jak smysluplně prožít Adventní dobu. Modleme se za to, ať je tento čas vskutku dobou ztišení a ať se navzdory komerčnímu shonu jasně projevuje duchovní rozměr Vánočních svátků a vyniká Boží láska zjevená v jeho Synu.

✤ Prosme Pána, ať nám ukazuje naše selhání, vede nás k pokání a službě z vděčnosti. Vyprošujme zdraví i sílu pro naše sourozence v Kristu a moudrost pro správce sboru, ať v této neklidné době nalézají příchozí v našeho sboru evangelium a pomoc.

✤ Prosme za přípravu Vánoční hry a ochranu pro děti, mládež i služebníky v nedělce.

✤ Modleme se za potřebné v přicházejících zimních měsících. Za ty, kteří hledají zaměstnání, domov, pomoc v nemoci, osamění, úbytku sil či jiné nepřízni v životě. Ať se slabí nestávají kořistí silnějších a nemravných, ale nalézají pomoc a zastání. Mysleme na naše středisko Diakonie i jiná zařízení poskytující pomoc v nouzi.

✤ Vyprošujme Boží ochranu pro naši společnost. Ať zodpovědnost a čestnost nejsou prázdná slova, ať Boží bázeň padne na politiky a v moci postavené. Ať média ctí pravdu, policie a soudnictví právo a spravedlnost. Modleme se za osvobození společnosti od posedlostí mocí a penězi. Prosme za porozumění mezi různými skupinami obyvatel, za příklon naší společnosti ke Kristu. Modleme se za odvahu usvědčovat a odhalovat zlo a vzdorovat mu.

✤ Mysleme na životní prostředí, přejme si u Pána oddych od inverzí a smogu. Ať Pán uhasí ekologickou katastrofu rozpoutanou v Indonésii.

✤ Modleme se za mír ve světě, za ukončení občanské války na Ukrajině, blízkém východě.

✤ Mysleme na mučedníky, pronásledované a vězně svědomí (oblasti pod vlivem Islámského státu, Severní Korea, Čína, Egypt, Bělorusko…).

✤ Prosme Pána o nadpřirozenou útěchu a uzdravení pro ty, kteří se stali oběťmi zla.