Modlitební okénko | prosinec 2014

prayer

  • Děkujme Pánu za jeho přízeň a trpělivost, kterou s námi má. Děkujme mu za odpuštění, za naše blízké i za milost žít v naší zemi v pokoji a bez pronásledování.
  • Prosme za přípravu vánoční hry a ochranu pro děti a mládež. Ptejme se, po Boží vůli pro nás, jak Pánu sloužit a jak prožít čas adventu.
  • Prosme za to, ať se navzdory komerčnímu shonu jasně projevuje duchovní rozměr vánočních svátků a jasně vyniká Boží láska kterou nám Bůh ukázal ve svém Synu.
  • Prosme Pána, ať nám ukazuje naše selhání, vede nás k pokání a službě z vděčnosti. Vyprošujme zdraví i sílu pro naše sourozence v Kristu a moudrost pro správce sboru.
  • Modleme se za potřebné v přicházejících zimních měsících. Za ty, kteří hledají zaměstnání, domov, pomoc v nemoci, osamění, úbytku sil či utrpení. Ať se slabí nestávají kořistí silnějších a nemravných, ale nalézají pomoc a zastání. Mysleme na naše středisko Diakonie i jiná zařízení poskytující pomoc v nouzi.
  • Vyprošujme pokoj pro naši společnost. Ať zodpovědnost, čestnost a Boží bázeň vítězí v politice, médiích, u policie, v soudnictví i v ostatních oblastech života. Ať vychází najevo pravda, nepravosti jsou usvědčovány a trestány. Modleme se za osvobození společnosti od posedlostí moci a penězi. Prosme za porozumění mezi různými skupinami obyvatel, za příklon naší společnosti ke Kristu.
  • Mysleme na životní prostředí, přejme si u Pána oddych od inverzí a smogu.
  • Modleme se za mír ve světě, za ukončení občanské války na Ukrajině, v Sýrii, Jižním Súdánu. Ať snahy o rozdmýchávání nepokojů a násilí vyznívají naprázdno a zlo padá na hlavy jeho strůjců. Mysleme na mučedníky, pronásledované a vězně svědomí (oblasti pod vlive Islámského státu, Severní Korea, Čína, Egypt, Bělorusko apod).
  • Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc a útěchu pro všechny ty, kteří se stali oběťmi zla ve světě.

ms

Čas společných přímluv byl stanoven vždy na středu v době mezi osmou a devátou hodinou večerní, společná témata můžete čerpat právě odtud.